W Janowie Podlaskim będą szkolić młodych celników i pracowników administracji

1 września 2020 r. w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w janowskiej placówce wzięła udział zastępca dyrektora IAS w Lublinie kom. Anna Sakowicz oraz mł. rachm. Marta Oniszczuk. W tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym utworzona została pierwsza klasa o profilu celno-skarbowym. Oznacza to, że poza przedmiotami ogólnymi młodzież będzie miała także zajęcia z tematyki KAS – 2 godziny tygodniowo.

Zainteresowanie nowym kierunkiem nauczania było bardzo duże. Nasza nowa klasa liczy 26 uczniów. Podopiecznych IAS będzie obowiązywało umundurowanie służbowe, a zajęcia zakończone będą stopniem na świadectwie.

Jak podkreśliła w krótkim wystąpieniu inauguracyjnym dyrektor A. Sakowicz – cieszymy się, że powstała tego typu klasa. To odpowiedź na oczekiwania środowisk szkolnych, a przy tym możliwość przybliżenia młodym ludziom – w sposób merytoryczny i usystematyzowany – roli i szerokiego spektrum zadań Służby Celno-Skarbowej.

Odpowiedzialną za prowadzenie zajęć w nowo utworzonej klasie o profilu celno-skarbowym jest mł. rachm. Marta Oniszczuk z Działu Postępowania Podatkowego LUCS w Białej Podlaskiej. Wspomagać będą ją specjaliści z różnych dziedzin merytorycznych lubelskiej IAS i LUCS zaangażowani w projekt.

Pierwsze zajęcia już za nami. Odbyły się w środę 2 września. Wrażenia? Jak mówi Marta – już zdążyła polubić „naszą” klasę. Dzieciaki zadawały mnóstwo pytań, interesowało je praktycznie wszystko – poczynając od liczby stopni i stanowisk służbowych w SCS, poprzez specyfikę kontroli, a kończąc na… bitcoinach. O ile pierwsze zajęcia – siłą rzeczy – były „o wszystkim”, to od tego tygodnia wchodzimy już w schemat określony w harmonogramie – tak, by nowe wiadomości uczniowie zdobywali w sposób systematyczny i uporządkowany.

Wśród tematów nauczania w I i II semestrze znajdą się m.in. ogólne zagadnienia dotyczące KAS/Służby Celno-Skarbowej, w tym jej roli i zadań. Będzie ceremoniał, etyka oraz elementy musztry, a także zajęcia z taktyki i techniki interwencji. Inne przewidziane bloki tematyczne to m.in. kontrola celno-skarbowa. W następnych latach program zajęć będzie sukcesywnie rozszerzany.

By przybliżyć młodzieży różne aspekty działań funkcjonariuszy KAS – zaplanowano połączenie teoretycznych wykładów z ćwiczeniami oraz praktyką, w tym lekcje wyjazdowe do jednostek KAS w terenie.

Jak ocenił dyrektor szkoły Jarosław Dubiszprogram jest bardzo różnorodny i ciekawy, a młodzież na pewno odniesie wiele korzyści z zaplanowanych lekcji.

Projekt realizowany przez lubelską IAS i ZS w Janowie Podlaskim ma umożliwić młodzieży nabycie nowych uprawnień i kwalifikacji oraz zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy. Po ukończeniu klasy o profilu celno-skarbowym młodzi ludzie będą mieli możliwości poszukiwania pracy m.in. w administracji państwowej i publicznej, w tym KAS, w agencjach celnych czy firmach spedycyjnych.