Czołgi na dobre wracają do Białej Podlaskiej. Wojsko szuka chętnych do służby

Jak dowiadujemy się ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, właśnie rozpoczęło się formowanie jednostki, która powstanie w Białej Podlaskiej. MON zapowiada, że ruszyły też kwalifikacje dla osób, które chciałyby rozpocząć służbę w „Żelaznej Dywizji”.

Nabór do dywizji zostanie przeprowadzony w myśl nowych zasad, których wdrożenie kilka dni temu zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Na czym mają polegać zmiany? Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu 1 lub maksymalnie 2 dni zrealizują wszystkie niezbędne formalności – to tylko niektóre z nich.

 

 

 

= Uruchamiamy portal rekrutacyjny do Wojska Polskiego – zostanzolnierzem.pl. Na portalu, każdy kto będzie chciał się zgłosić do Wojska Polskiego będzie mógł to zrobić. Dokona rejestracji, a następnie zostanie poinformowany gdzie i kiedy ma się zgłosić – mówił szef MON na początku września. – Miejsca na spotkanie przedstawicieli wojska z kandydatem będą dobierane w zależności od miejsca zamieszkania danego kandydata. Minister podkreślił, że nie będzie tak jak dotychczas, że kandydaci musieli załatwiać formalności w różnych miejscach kraju, daleko od miejsca zamieszkania.

Oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, Wojsko Polskie uruchomiło rekrutację w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego. To kolejna, obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.

Do tej pory wszystkie formalności związane z rekrutacją do wojska, w tym szkolenie przygotowawcze, trwało średnio 190 dni. Nowe rozwiązania skracają ten okres do maksymalnie 50 dni.

– Wojskowe Centra Rekrutacji – bo tak będą się nazywały miejsca spotkań administracji wojskowej z kandydatem będą organizowane doraźnie w miejscu, znajdującym się najbliżej dla największej grupy kandydatów. W takim Wojskowym Centrum Rekrutacji, w ciągu jednego dnia, maksymalnie w ciągu dwóch dni, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, badanie lekarskie i rozmowa z psychologiem. Wszystkie działania będą skoncentrowane w jednym miejscu – zaznaczył minister.

Wojskowe Centra Rekrutacji ruszą w połowie września. Mogą się do nich zgłaszać kandydaci zarówno do korpusu szeregowych zawodowych, jak i terytorialnej służby wojskowej. WCR-y powoływane będą na terenie całego kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w różnych miejscach i terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą).

– Skracamy, ale również intensyfikujemy szkolenie podstawowe. Będzie trwało 28 dni. Wykorzystamy maksymalnie czas, który jest nam dany. Zajęć będzie więcej, także w soboty. Będziemy korzystać także z metod e-learningowych – np. odnoszących się do regulaminu wojskowego – mówił szef MON.

Szkolenie podstawowe dzięki wprowadzonym zmianom będzie trwało maksymalnie 30 dni, a nie 90. Skrócone zostanie także szkolenie podstawowe, dla osób, które nigdy nie służyły w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej. Reforma zakłada również zwiększenie ich częstotliwości, tak aby skrócić okres oczekiwania chętnych. Dotychczas szkolenia odbywały się w trzech turnusach na rok. Teraz będzie ich więcej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej – kandydat, już jako żołnierz, zostanie przeniesiony do rezerwy. Następnie zostanie zapoznany z wolnymi stanowiskami w wybranych jednostkach – w zależności, w której części kraju chciałby służyć jako żołnierz: zawodowy bądź terytorialnej służby wojskowej. Dodatkowo dowódcy będą mogli typować odpowiednich kandydatów na stanowiska do swoich jednostek już na etapie szkolenia.

Minister zaznaczył, że taka formuła zmian wynikających z pierwszego etapu reformy systemu rekrutacji do Wojska Polskiego przyspieszy i ułatwi wstępowanie do Wojska Polskiego.

Wprowadzane obecnie zmiany, są odpowiedzią na wnioski osób, które ubiegały się lub ubiegają się o służbę w Wojsku Polskim. Jednym z czynników zniechęcających do służby był zbyt długi czas jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku, a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi wojskowej. Do tej pory wielu potencjalnych kandydatów rezygnowało z ubiegania się o służbę w Wojsku Polskim właśnie ze względu na długotrwałe i skomplikowane procedury. Dziś redukujemy ten czas z 190 dni do maksymalnie 50, jednocześnie wprowadzając udogodnienia w procesie rekrutacji.

***

Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego jest jednym z priorytetów Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. W 2018 roku szef MON zainaugurował kampanię rekrutacyjną „Zostań Żołnierzem RP”. Żołnierze w tzw. mobilnych zespołach rekrutacyjnych na terenie całej Polski informują potencjalnych kandydatów na żołnierzy o warunkach służby w Wojsku Polskim. Reforma systemu rekrutacji to kolejny element, który wpisuje się w prowadzoną przez Wojsko Polskie kampanię.

Jednym z elementów programu zwiększenia liczebności naszej armii jest m.in rozbudowa jednostki w Białej Podlaskiej.