Premier podczas Święta Wdzięczni Polskiej Wsi: Dziękuję za trud, pracę i zapał. Owoce Waszej pracy doświadczamy wszyscy w Polsce

W Bralinie koło Kępna odbyło się III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi. Inicjatorem wydarzenia organizowanego od 2018 r. jest premier Mateusz Morawiecki. Jest ono wyrazem wdzięczności dla polskiej wsi oraz rolników za ich ciężką pracę. Z okazji dożynek premier skierował także list do rolników. Podziękował w nim za ciężką pracę i zapewnił o pomocy państwa.

Mamy dziś szczególny powód, żeby podziękować wszystkim rolnikom i całej polskiej wsi. Polska wieś zawsze była bastionem polskości i prostego moralnego prawa – mówił premier. Jak dodał, polskie rolnictwo i polski rolnik stali zawsze na straży polskości.

Dziękuję za Państwa trud, wysiłek, pracę i zapał, bo ich owoców doświadczamy wszyscy w Polsce – napisał premier w liście skierowanym do rolników. Podkreślił w nim, że obowiązkiem państwa jest zapewnić rolnikom bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo prawne, bo to oni zapewniają naszemu państwu bezpieczeństwo żywnościowe.

Działania rządu dla polskich rolników                            

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego szanuje i wspiera polskich rolników. Staramy się, aby żadna przeszkoda, którą rolnicy napotykają na swojej drodze, taka jak susza, powódź czy pandemia, nie była na tyle silna, aby Państwa praca stanęła w miejscu. Temu służą wszystkie działania pomocowe, które mają na celu nie tylko realne, materialne wsparcie, ale też przynoszą poczucie, że nie jesteście Państwo sami w potrzebie – czytamy w liście od premiera Mateusza Morawieckiego.

Szef rządu zapowiedział również, że jeszcze w tym roku ruszy rządowy program wsparcia dla wsi dotkniętych niesprawiedliwością polskiej transformacji, wsi w których były PGR-y.

1,2 mld zł na wsparcie gospodarstw rolnych dotkniętych skutkami COVID-19 oraz pw ramach PROW 2014-2020

To rok nietypowych doświadczeń. Nie tylko susza, ale też podtopienia. To też rok epidemii, która zakłóciła rytm całego świata. W tym roku jeszcze bardziej zdajemy sobie sprawę, że polskie rolnictwo to polska racja stanu – kontynuował premier Mateusz Morawiecki.

Pandemia koronawirusa dotknęła wszystkie sektory, w tym także rolnictwo. Dlatego rząd zaproponował nadzwyczajne, jednorazowe działanie w ramach PROW 2014-2020, wspierające gospodarstwa dotknięte skutkami COVID-19. Na działanie przeznaczone zostanie maksymalna kwota, na jaką pozwalają przepisy UE – 7 tys. euro na gospodarstwo. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 9 do 30 września 2020 r., a środki zostaną wypłacone rolnikom do końca 2020 r. Ponadto w związku z COVID-19 rząd zapewnił bezpieczeństwo żywnościowe Polakom i zagwarantował stabilność łańcucha dostaw produktów żywnościowych.

Rząd pomaga rolnikom, którzy ucierpieli wskutek suszy

Oprócz wsparcia, które trafiło do rolników w postaci doraźnej pomocy finansowej, uruchomione zostały programy przeciwdziałające suszy. W tym rozbudowa systemów nawodnień w produkcji rolniczej, czy poprawa żyzności gleb poprzez wapnowanie. Na pomoc suszową w lata 2019 i 2020 rząd przeznaczył 4,5 mld zł.

Dopłaty dla Rolników

Świadomi wyzwań i potrzeb naszych rolników, kierujemy dodatkowe wsparcie dla wsi i rolnictwa nie tylko ze Wspólnej Polityki Rolnej, ale także z innych unijnych funduszy, tak aby ich suma była równa rosnącym potrzebom – napisał w liście premier.

Podkreślił w nim, że dodatkowe środki, które w lipcu z sukcesem zostały wynegocjowane na szczycie Rady Europejskiej, przeznaczone zostaną m.in. na rozwój lokalnego przetwórstwa i lokalnych rynków rolnych, tak aby rolnicy, zwłaszcza z gospodarstw rodzinnych, mogli blisko i korzystnie sprzedawać swoje wyroby. Ponadto rząd zadba o poprawę warunków życia na wsi, na wiejskie drogi lokalne, na zaopatrzenie w wodę, na małą retencję czy kanalizację wsi. To będą nakłady znacznie większe niż dotychczas. Zapewniony zostanie również sprawiedliwy podział wszystkich funduszy unijnych – ponad 750 mld zł. na najbliższe 7 lat.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wywalczyliśmy największe środki w historii wsi – kontynuował premier. Wartość rządowego wsparcia dla rolników w celu walki z suszą w latach 2019 i 2020 wyniosła 4,5 mld zł.

W ramach programu zatwierdzono blisko 4,4 miliona wniosków o pomoc, złożonych przez rolników oraz przedsiębiorców i samorządy lokalne z obszarów wiejskich. Łączna kwota wyniosła 42,65 mld zł. Zrealizowano płatności dla ponad 1 mln 118 tys. beneficjentów na kwotę 28,9 mld zł, z czego ze środków krajowych wydano ponad 10,52 mld zł. W 2019 r. zrealizowano płatności w wysokości 7,32 mld zł, z czego w ramach środków krajowych wydano 2,58 mld zł. W okresie od stycznia do sierpnia 2020 zrealizowano płatności z PROW 2014-2020 w wysokości ponad 5 mld zł, z czego w ramach środków krajowych wydano 1,81 mld zł.

Zwiększono premie dla młodych rolników

W najpiękniejszy możliwy sposób łączycie tradycję, kulturę i wiarę z dniem dzisiejszym – mówił premier.

Rząd wpiera też młode pokolenie rolników. Rolnik, który nie przekroczył 40. roku życia, na rozpoczęcie rolniczej działalności gospodarczej może otrzymać dofinasowanie w wysokości 150 tys. zł. Wcześniej ta kwota wynosiła 100 tys. zł. Umowy zawarte z młodymi rolnikami opiewają na kwotę ponad 2 mld zł.

Uznanie dla ciężkiej pracy rolników

Tegoroczne uroczystości z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Sanktuarium Maryjnym na Pólku pod Bralinem, którą odprawił arcybiskup Stanisław Gądecki. Następnie korowód dożynkowy z premierem, władzami kościelnymi, przedstawicielami rządu i samorządu przeszedł na miejsce głównych uroczystości. Podczas wydarzenia koła gospodyń i lokalni wytwórcy zaprezentowali lokalną żywność i ludowe rękodzieło. Obchody uatrakcyjniły występy Zespołu Tańca Ludowego Poligrodzianie. Podczas wydarzenia premier wręczył medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości Kołom Gospodyń Wiejskich za pielęgnowanie polskiej tradycji. Przekazał też promesy w ramach programu Sportowa Polska 2020. Złożył również kwiaty w miejscu upamiętniającym zbrodnię niemiecką w Torzeńcu.

Nie byłoby niepodległości bez trudu polskiej wsi, bez polskich rolników, którzy przechowali największe wartości polskiej kultury  – tak mówił premier Mateusz Morawiecki podczas I Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” w Wąwolnicy na Lubelszczyźnie. W 2019 r. święto odbyło się w Kolnie w województwie podlaskim.Ada

Źródło: KPRM Autor: Adam Guz
Fot. KPRM