Ponad 1,7 mln. na remont przepięknego kościoła w Radzyniu Podlaskim. „To miejsce szczególnie ważne kulturowo”

Osiem parafii z województwa lubelskiego zainwestuje ponad 18,5 mln zł w prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w zabytkowych kościołach oraz
w jednej cerkwi. Dziś Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście wręczył umowy duchownym z Kraśnika, Radzynia Podlaskiego, Drelowa, Tuchowicza, Puchaczowa, Tomaszowa Lubelskiego oraz Lublina. Wykonanie tych inwestycji będzie możliwe dzięki wsparciu ponad 12,7 mln zł
z Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne RPO WL 2014-2020, które ma za zadanie m.in. ochronę miejsc ważnych kulturowo.

Zabytki sakralne to ważna część naszej historii i tożsamości chrześcijańskiej. Cieszę się, że dzięki środkom europejskim wiele z nich odzyska swój dawny wygląd i będą mogły służyć kolejnym pokoleniom.mówił marszałek Jarosław Stawiarski.  

Dwa projekty z Kraśnika

Dwa projekty dotyczą remontów i prac konserwatorskich w kraśnickich kościołach. Pierwszy pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane obiektów w zespole dawnego klasztoru oo. Kanoników Regularnych w Kraśniku opiewa na kwotę blisko 4 mln zł (ponad 2,76 mln zł to wsparcie z UE). Realizować go będzie Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku. Prace
w ramach projektu będą polegały m.in. na wzmocnieniu konstrukcji oraz pracach konserwatorskich i restauratorskich wystroju, a także wyposażeniu kościoła parafialnego. Ponadto wykonana zostanie konserwacja techniczna, a konstrukcja sklepienia i ściany świątyni doczekają się wzmocnienia. Projekt zakłada również remont ogrodzenia murowanego z elementami metalowymi czy termomodernizację budynku gospodarczego w ramach dziedzińca klasztornego.

Drugi projekt dotyczy remontu w zabytkowym budynku dawnego kościoła poszpitalnego oraz zagospodarowania terenu wokół. Prace przy Kościele Rektoralnym pw. Świętego Ducha w Kraśniku dotyczyć będą m.in. wykonania izolacji pionowej  i wymiany opaski, remontu ścian wewnętrznych i zewnętrznych, remontu i przebudowy skarp budynku, docieplenia sklepienia i naprawy dachu nad kruchtą czy rekonstrukcji klatki schodowej oraz wykonania orynnowania. Inwestycja przewiduje także zmiany  w terenie wokół kościoła, które obejmą m.in. wykonanie ciągów pieszych, przebudowę ogrodzenia, remont zlokalizowanych w otoczeniu kościoła pomników czy wykonanie parkingu. Projekt pn. Rewitalizacja z przebudową budynku kościoła pw. Św. Ducha  w Kraśniku wraz z otoczeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową parkingu wyniesie prawie 4 mln zł (dofinansowanie z UE to przeszło 2,75 mln zł).

Remonty w Radzyniu, Tomaszowie i Lublinie

Remont konserwatorski wnętrza Kościoła Parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim to nazwa projektu wartego ponad 1,76 mln zł (wsparcie z UE wynosi lekko ponad 1,2 mln zł). Zakłada wykonanie prac konserwatorskich sztukaterii w nurcie Renesansu Lubelskiego w prezbiterium, zakrystii, nawie i portalach kaplic. Planowane jest także odrestaurowanie kaplicy, chóru i kruchty. W inwestycji zaplanowano konserwację  i odtworzenie zniszczonych elementów detali architektonicznych w celu przywrócenia dawnego wyglądu wnętrza kościoła. Ponadto planuje się remont ścian i sufitu wewnątrz zabytku oraz wykonanie oświetlenia terenu wokół kościoła, co umożliwi montaż opraw oświetleniowych wykorzystujących do produkcji prądu energię słoneczną.

Prawosławna parafia w Tomaszowie Lubelskim zrealizuje inwestycję polegającą
na dokończeniu remontu konserwatorskiego zabytkowej cerkwi. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlano-konserwatorskie dotyczące budynku kościoła  pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy, m.in. dach prezbiterium, poprawienie schodów prowadzących na chór oraz wieżę dzwonnicy, posadzki wewnętrzne, stolarka drzwiowa wewnętrzna, schody zewnętrzne bocznej nawy głównej czy prace konserwatorskie polichromii wewnętrznej. Wartość projektu o nazwie Zabytkowa cerkiew prawosławna w Tomaszowie Lubelskim – dokończenie remontu konserwatorskiego to ponad 2,23 mln zł (z czego blisko 1,55 mln zł to wsparcie z UE). Warto dodać, że świątynia zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta i stanowi lokalną atrakcję turystyczną, która dzięki realizacji inwestycji zostanie spięta w szlak turystyczny „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji”. W tym celu planuje się przygotowanie multimedialnego materiału informacyjnego.

Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Świętej Trójcy w Lublinie wykona inwestycję wartą ponad 2,25 mln zł (z czego lekko ponad 1,55 mln zł to wsparcie unijne). Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności kulturowej, turystycznej i społecznej parafii oraz samego miasta poprzez ochronę, wykorzystanie i zwiększenie dostępu do unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego o wartości zabytkowej, historycznej i turystycznej. Kluczowym zadaniem jest przebudowa oraz remont zabytkowego kościoła.

Prace w wiejskich parafiach

Kolejny projekt realizowany przez parafię w Drelowie dotyczy remontu wewnętrznego budynku kościoła. W planach jest m.in. wymiana posadzki, remont tynków w dolnej części ścian prezbiterium i nawy, malowanie wnętrza kościoła oraz prace konserwatorskie dotyczące ołtarzy i chrzcielnicy. Warto dodać, że w ramach inwestycji planuje się organizację rekonstrukcji historycznej męczeństwa Unitów Drelowskich oraz wykonanie przewodnika multimedialnego. Na projekt pn. Kompleksowy remont kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie tamtejsza parafia przeznaczy ponad 980 tys. zł (z czego przeszło 680 zł to wsparcie z UE).

Remont i konserwacja więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim pw. WNMP w Puchaczowie to nazwa projektu realizowanego przez tamtejsza parafię. Prace badawcze i remontowe obejmą konstrukcję i pokrycie dachu kościoła znajdującego się nad nawą główną i prezbiterium oraz nad zakrystią  po południowej stronie obiektu. Jego wartość to ponad 1,3 mln zł (z czego ponad 900 tys. zł to wsparcie z UE).

Ostatnia wręczona dzisiaj umowa dotyczy projektu Renowacja zabytkowego kościoła  w Tuchowiczu wartego prawie 2 mln zł (z czego blisko 1,3 mln zł stanowi wsparcie unijne). Inwestycję zrealizuje Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny  w Tuchowiczu. Projekt zakłada renowację kościoła, zabytkowych pomników znajdujących się wokół kościoła oraz wiekowych organów, które stanowią unikat  na skalę krajową. Warto zaznaczyć, że w ramach inwestycji zostanie stworzony materiał audiowizualny służący promocji koncertów organowych i całego zadania.

Zwiększenie alokacji w naborze

Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne to nazwa konkursu ogłoszonego  w 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, do którego zgłoszono 63 wnioski. W związku z ogromnym zainteresowaniem Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył dotację w naborze  o ponad 23,4 mln zł, aby dofinansować możliwie największą liczbę projektów. Dzięki temu z unijnego wsparcia skorzysta 41 inwestycji (opiewających na kwotę nieco ponad 82,6 mln zł, z czego przeszło 52,6 mln zł to wsparcie z UE), które zakładają prace  w centrach kultury, parkach, świetlicach wiejskich, zbiornikach wodnych  czy wspomnianych wyżej świątyniach.

Źródło: UM