Nasi parlamentarzyści pomagają Polakom na Białorusi. Ty też możesz ich wesprzeć!

Wszyscy wiemy z doniesień medialnych jak skomplikowana i trudna sytuacja panuje obecnie na Białorusi. W tych ciężkich czasach dla naszych sąsiadów nie możemy zapomnieć o mieszkających tam Polakach. Dlatego właśnie Poseł Dariusz Stefaniuk oraz Senator RP Grzegorz Bierecki postanowili odpowiedzieć na apel dyrekcji Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu i pomóc w organizacji zbiórki dziewięciu tysięcy złotych na pomoce naukowe dla młodzieży uczącej się w tej szkole. Zrzutka przeznaczona będzie głównie na polskie książki wspomagające naukę języka ojczystego, mapy RP oraz inne najpilniejsze przybory szkolne.

Z apelem wystąpiła Anna Paniszewa, założycielka Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu.

„Szanowni Państwo! W imieniu uczniów, nauczycieli i dyrekcji Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu składam podziękowanie Posłowi na Sejm RP Dariuszowi Stefaniukowi za zorganizowanie zbiórki na podręczniki, a darczyńcom za hojne serca, za solidarność, za wsparcie polskiej młodzieży w Brześciu na Białorusi. Nasza szkoła działa od września 2015 r. W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszcza 270 uczniów w różnym wieku. Głównym celem istnienia szkoły jest chrześcijańskie wychowanie młodzieży oraz krzewienie polskości w Brześciu, opieka nad miejscami polskiej pamięci narodowej.”

Link do udziału w zbiórce:

https://zrzutka.pl/mgm82e