W naszych szpitalach nie zabraknie łóżek

Wojewoda lubelski Lech Sprawka spotkał się z dziennikarzami, by omówić aktualny stan epidemiologiczny na tle historii województwa lubelskiego od początku pandemii koronawirusa do chwili obecnej, przedstawić stan łóżek i respiratorów na terenie województwa dla pacjentów COVID-owych, a także przekazać ustalenia, które zapadły po dzisiejszej wideokonferencji z dyrektorami szpitali.

Lech Sprawka przekazał ustalenia, które zapadły po dzisiejszym spotkaniu z dyrektorami szpitali. – W zakresie szpitali I poziomu, tam, gdzie były wydane polecenia wojewody, zobowiązujące do utworzenia miejsc tzw. obserwacyjno-izolacyjnych, zwiększymy liczbę tych miejsc, o około 20 w skali województwa, przy czym będzie to dotyczyło części szpitali. Szczegółowe informacje pojawią się najpóźniej 1 października. Zwiększymy również liczbę łóżek zakaźnych dla osób, które są zakażone, ale nie mają chorób współistniejących, bądź są to choroby z zakresu interny, ta uwaga dotyczy szpitali II poziomu. Zwiększenie łóżek będzie również dotyczyć w pierwszej kolejności szpitalu w Białej Podlaskiej, razem tu będzie 30 – 8 łóżek dla wspomagania układu oddechowego przy pomocy respiratorów, w Biłgoraju więcej o 20 łóżek i w Chełmie więcej o 3 łóżka, a w dłuższej perspektywie zwiększymy o 25 łóżek. Na samych oddziałach zakaźnych tych łóżek jest mniej, ale łóżka przygotowane na przyjęcie pacjenta COVID-owego są też na oddziałach chorób wewnętrznych, i na oddziałach intensywnej terapii.

Jutro domówimy szczegóły utworzenia w Lublinie dodatkowego oddziału zakaźnego dla dorosłych pacjentów w jednym ze szpitali. W ostatnich wytycznych MZ jest wskazanie, że w przypadku potwierdzenia wyniku pozytywnego, należy go skierować do szpitala II poziomu i tam na poziomie oddziału zakaźnego następuje decyzja, czy pacjent wymaga hospitalizacji, izolatorium czy izolacji domowej. To sprawiło, że w przypadku szpitala PSK1 izba przyjęć lekko została zablokowana. Liczba potwierdzonych plusów jest duża i nawet te bezobjawowe osoby pojawiły się na izbie przyjęć. Dlatego chcemy stworzyć oddział, który wspomógłby szpital PSK1 w tym przekierowywaniu – mówił dalej Lech Sprawka.

Dzisiaj zwróciłem się też z prośbą do dyrektorów szpitali, by w maksymalnym stopniu wykorzystać izolatorium, by ograniczyć izolację domową. Wiele zakażeń następuje w tych rodzinach, w których jest izolacja domowa. Gdyby nie było izolacji w takich warunkach, myślę, że ilość zakażonych zmniejszyłaby się – dodał wojewoda.

Według danych na dzień 28 września 2020 r., ogólna liczba łóżek w szpitalach z oddziałami zakaźnymi lub obserwacyjno-zakaźnymi, przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 wynosi 320, a liczba łóżek zajętych 226. Z kolei ogólna liczba respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 w tych szpitalach – 67, liczba respiratorów zajętych przez pacjentów z COVID-19 – 9. Sytuacja jest dynamiczna. Wojewoda lubelski Lech Sprawka pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi podległymi mu służbami i jest przygotowany do podjęcia wszelkich działań wynikających z odpowiednich procedur.

Była pewna nierzetelność w przekazywaniu informacji dotyczących dostępności łóżek dla pacjentów COVID-owych. We wszystkich szpitalach II poziomu, plus w szpitalu w Puławach i w Neuropsychiatrycznym w Lublinie, mamy 320 łóżek. Łóżka wolne są. Wszyscy pacjenci, którzy wymagali hospitalizacji – zostali przyjęci. Mówiło się, że na oddziałach zakaźnych nie ma łóżek – w niektórych przypadkach łóżka dla takich pacjentów były, ale na innych oddziałach. Mamy 320 łóżek tzw. zakontraktowanych. Więc nie ma możliwości by szpital, nie udostępnił ich pacjentom. Miejsca w szpitalach w Biłgoraju, Białej Podlaskiej i PSK1 w Lublinie mają łóżka zakaźne zajęte przez pacjentów, ale w pozostałych są. Łóżek nie zabraknie, a od 1 października, przypominam, że będą zwiększane – mówił Lech Sprawka, odnosząc się do ostatnich informacji przekazywanych niezgodnie z prawdą, dotyczących rzekomego braku miejsc w szpitalach na terenie województwa lubelskiego.

Dziś na terenie całego kraju potwierdzono 1306 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 87 dotyczy województwa lubelskiego. Łącznie do dzisiaj (28 września 2020 r.), w Lubelskiem, potwierdzono 2574 przypadków zakażenia koronawirusem, odnotowano 1844 ozdrowieńców i zarejestrowano 38 zgonów.

Zjadliwość koronawirusa w kwietniu była znacznie większa. Na 227 zakażeń na przestrzeni całego miesiąca, na dzień 30 kwietnia – mieliśmy 104, blisko połowa, w stosunku do wszystkich zakażonych, natomiast teraz, w warunkach września mamy 990 potwierdzonych zakażeń, w tym 173 hospitalizacje. Procentowy udział osób hospitalizowanych, w liczbie wszystkich zakażonych, jest znacznie mniejszy. Liczba hospitalizowanych jest większa, bo jest znacznie większa liczba osób zakażonych. Stąd też konieczność odpowiedniego reagowania jeśli chodzi o zabezpieczane miejsca łóżek – zaznaczył Lech Sprawka.