„Minister Czarnek to zapora przed ideologią LGBT”

Wicepremier i minister aktywów państwowych był pytany w Radiu Plus czy podpisał umowę z Pocztą Polską, zgodnie z decyzją premiera z 16 kwietnia tego roku „Nie została taka umowa zawarta. Cały czas byliśmy w dialogu z Pocztą Polską, która określała koszty jakie mają być poniesione w ramach tej akcji wyborczej. Do momentu kiedy stało się jasne, że wyborów w tym terminie nie będzie i w związku z tym przygotowanie muszą być przerwane do takich uzgodnień nie doszło i w związku z czym nie doszło również do podpisania umowy.

-(Radio Plus) Dlaczego wbrew poleceniu premiera nie podpisał Pan takiej umowy?

-(JS) Ja nie powiedziałem, że nie chciałem podpisać tej umowy. Miałem faktycznie twarde zalecenie ze strony Pana Premiera w tej decyzji żeby umowa została podpisana i nie uchylałem się od tego. Żeby jednak podpisać umowę trzeba wiedzieć na jaką sumę ta umowa ma być podpisana. Do momentu kiedy Poczta nie określiła wszystkich składowych, które kształtowałyby tę sumę, trudno było podpisać umowę. Gdyby wybory odbyły się w terminie konstytucyjnym umowa byłaby podpisana. W momencie kiedy okazało się, że trzeba przygotowania przerwać podpisanie umowy stało się bezprzedmiotowe.

-(Radio Plus) Czy jest Pana podpis pod jakąkolwiek decyzją związaną z przygotowaniem tych wyborów?

-(JS) Nie przypominam sobie żebym podejmował jakiekolwiek formalne decyzje. Zarówno Poczta jak i PWPW działały w oparciu o decyzję, którą wydał premier Mateusz Morawiecki. Ta decyzja miała bardzo mocne umocowanie w prawie.”

Minister Czarnek to zapora przed ideologią LGBT

Wicepremier Jacek Sasin mówił też o nominacji Przemysława Czarnka na stanowisko ministra edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego „Zdecydowaność jego poglądów jest gwarancją, że obszar edukacji, nauki zostanie wyłączony z tych ideologicznych sporów. Będzie stał na straży tego żeby próby narzucania ideologii, a to z jednej strony się dzieie…

-(Radio Plus) A nie będzie szkołom i uczelniom narzucał swojej ideologii?

-(JS) Dzisiaj obserwujemy próbę wprowadzania to edukacji i nauki nowych ideologii, przede wszystkim ideologii LGBT. Tu profesor Czarnek będzie stanowił zaporę i dlatego jest dzisiaj tak mocno przez te środowiska atakowany. One wiedzą, że będzie dużo trudniej realizować próby narzucania ideologii w tym obszarze i to jest prawdziwy powód ataku na profesora Czarnka, a nie jego poglądy wypowiedzi i wszystko to co jest za nami (…)

Wpływ Jarosława Kaczyńskiego na prace rządu zostanie sformalizowany.

Jacek Sasin pytany czy wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu nie wpływa negatywnie na pozycję premiera Morawieckiego, mówił „Nie sądzę, żeby ktokolwiek dotychczas miał przekonanie żeby Jarosław Kaczyński nie miał wpływu na to co dzieje się w rządzie i jaka polityka jest realizowana. Oczywistym jest, że rząd jest emanacją większości parlamentarnej, a na jej czele stał i stoi prezes PiS Jarosław Kaczyński więc jego udział w kształtowaniu kierunków prac rządu i tak był ogromny. Dzisiaj ten wpływ zostanie niejako sformalizowany również przez to, że prezes będzie uczestniczył w pracach gabinetu bezpośrednio. Rząd stanie się miejscem gdzie będzie podejmowany całokształt decyzji politycznych i administracyjnych.”

 

Poniżej link do pełnej wersji audio i wideo wywiadu:

Źródło: Radio Plus