Lubelska Kolej Aglomeracyjna połączy Parczew z Lublinem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie koncepcji Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Wskazane będą kierunki rozbudowy linii na obszarze aglomeracji i terenie województwa lubelskiego. Umowę za 650 tys. zł wspólnie finansują PLK i Samorząd Województwa Lubelskiego.

Dokumentacja przyczyni się do wskazania kierunków rozwoju kolei oraz stworzenia lepszej komunikacji na terenie największej aglomeracji oraz na Lubelszczyźnie.

Lubelska Kolej Aglomeracyjna jest w województwie bardzo potrzebna i oczekiwana, gdyż znacząco poprawi warunki życia mieszkańców. Rozwijamy transport kolejowy, jako najbardziej ekologiczny środek podróżowania, a dzięki Krajowemu Programowi Kolejowemu kolej odgrywa coraz większą rolę w aglomeracjach. Konsekwentnie budujemy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Kolej odgrywa istotną rolę w transporcie zbiorowym, ponieważ to najbezpieczniejszy, najbardziej ekologiczny i najbardziej pojemny środek transportu. Naszą rolą jako zarządu województwa jest zachęcanie do korzystania z kolei i jednocześnie gwarantowanie pewności tego transportu – powiedział Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika. Łatwiejsze będą codzienne podróże do szkoły i pracy. Wśród założeń jest m.in. modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków kolejowych, dostosowanie peronów do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz integracja z innymi środkami transportu, dzięki planowanym węzłom przesiadkowym.

Lubelska Kolej Aglomeracyjna to ogromna szansa dla rozwoju całego województwa. To również możliwości tworzenia miejsc pracy i rozwoju ekonomicznego, w szczególności dla tych mniejszych dotychczas wykluczonych miast, jak Janów Lubelski czy Biłgoraj. Wejście tego projektu w kolejną fazę realizacji jest ważnym sukcesem, który zaważy na tym jak będzie rozwijać się Lubelszczyzna w kolejnych latach – powiedział Michał Moskal, dyrektor gabinetu politycznego wiceprezesa Rady Ministrów.

Mieszkańcy stolicy województwa i okolicznych powiatów będą mogli łatwiej podróżować pociągiem. Kolej będzie szybsza, komfortowa i bardziej niezawodna. Lepsze skomunikowanie z innymi środkami transportu przełoży się na efektywne wykorzystanie komunikacji zbiorowej – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykonawca przygotuje dane w zakresie marketingowo-ruchowym, ruchowo-eksploatacyjnym, technicznym, finansowym oraz uwarunkowań lokalizacyjnych. W ramach koncepcji dokładnie przeanalizowany zostanie obszar, jaki obejmować będzie Lubelska Kolej Aglomeracyjna. Zbadana zostanie też możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie elektryfikacja na odcinku Lublin – Łuków, a także budowa nowej łącznicy do Lotniska Lublin od strony Chełma.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na wykonanie koncepcji, która określi warunki realizacji studium wykonalności Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej (LKA) złożyła firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. na kwotę 650 tys. zł netto. Urząd Marszałkowski zobowiązał się pokryć połowę tej kwoty. Pozostałą część sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nadzór nad wykonaniem koncepcji będą sprawowały PLK. Wykonawca ma 495 dni na opracowanie koncepcji.

Źródło: PLK, PKP