Kluczowa inwestycja w Terespolu coraz bliżej. Podpisano umowę na ważne skrzyżowanie

Kilkadziesiąt pociągów towarowych – taka liczba bardzo długich składów kolejowych przejeżdża codziennie przez Terespol. Dla mieszkańców to ogromne utrudnienie w przemieszczeniu się z jednej strony miasta na drugą. Niebawem to jednak się zmieni. Dzięki działaniom polityków partii rządzącej z senatorem Grzegorzem Biereckim na czele i lokalnego oraz wojewódzkiego samorządu, powstanie nowe zupełnie bezpieczne i bezkolizyjne skrzyżowanie

Jak przekonują przedstawiciele rządu i spółki Polskie Linie Kolejowe, która jest realizatorem inwestycji, nowe skrzyżowanie zapewni bezpieczeństwo mieszkańców. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały właśnie umowę z wykonawcą, który przygotuje dokumentację przedprojektową dla nowego bezkolizyjnego skrzyżowania w Terespolu na linii kolejowej i drodze wojewódzkiej w kierunku Siedlec.

Budowa wiaduktu całkowicie wyeliminuje ryzyko kolizji w ruchu drogowym i kolejowym oraz usprawni system komunikacji. Nowy obiekt zastąpi dotychczasowy przejazd na ul. Wojska Polskiego. Inwestycja obejmie też przyległy układ drogowy.

To kolejny etap wspólnej inwestycji PLK, Województwa Lubelskiego oraz Miasta Terespol.

– Realizacja Krajowego Programu Kolejowego to zwiększanie dostępności do kolei, tworzenie atrakcyjnych podróży oraz zapewnienie sprawnego przewozu towarów m.in. na ważnej trasie wschód – zachód. Inwestycja w Terespolu pokazuje, że polska kolej również na styku z innymi rodzajami transportu staje się coraz bezpieczniejsza, bardziej przewidywalna i komfortowa – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Zadaniem wykonawcy, firmy Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. będzie przygotowanie koncepcji programowo – przestrzennej, która określi warunki techniczne, wskaże możliwe warianty budowy, a także pozwoli na wstępne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia.

– Konsekwentnie zmierzamy do budowy dobrych połączeń kolejowych i dbamy o bezpieczeństwo na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych. Koncepcja programowo – przestrzenna na wiadukt w Terespolu, to krok do jeszcze bezpieczniejszych i bardziej komfortowych podróży oraz lepszej komunikacji drogowej w mieście i regionie – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wartość koncepcji programowo – przestrzennej to ok. 301 tys. zł.  PLK, Województwo Lubelskie oraz Miasto Terespol partycypują w przedsięwzięciu w równym stopniu tj. po ok. 100 tys. zł Dokumentacja będzie gotowa w sierpniu 2021 r, tak, a zaraz potem odbędzie się przetarg na jej realizację i budowa.

Jak przekonywał podczas dzisiejszej konferencji burmistrz Terespola Jacek Danieluk, tak szybka realizacja inwestycji, to wielka zasługa życzliwych ludzi, którzy wspierają ten projekt: senatora Grzegorza Biereckiego, wicepremiera Jacka Sasina, ministra Michała Adamczyka, posła Dariusza Stefaniuka i marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

– Senator Grzegorz Bierecki osobiście zabrał mnie do ministra Adamczyka, gdzie przez ponad godzinę razem pracowaliśmy nad koncepcją budowy wiaduktu. To doskonały przykład, jak owocna może być zgrana współpraca samorządu z parlamentarzystami i rządem. Bardzo dziękuję tym życzliwym ludziom, którzy dostrzegają wagę tej inwestycji – mówił Danieluk.

Stacja Terespol – wygodniejsze podróże z nowych peronów

Już teraz w ramach prac na linii kolejowej E20 Siedlce – Terespol, PLK modernizują m.in. stację Terespol, o co od lat zabiegał senator Grzegorz Bierecki. Podróżni korzystają już  z nowych peronów z udogodnieniami dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przebudowano przejście podziemne. Lokalne Centrum Sterowania, wyposażone w komputerowe urządzenia zwiększyło bezpieczeństwo w ruchu pociągów. Projekt „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” jest współfinansowany w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę”. Wartość projektu to ponad 540 mln zł, a dofinansowanie z UE to 360 mln zł.

Lepsza obsługa pociągów na granicy

Uzupełnieniem inwestycji prowadzonej na stacji Terespol będzie rozbudowa stacji o 10 torów o szerokości 1520 mm przeznaczonych do obsługi pociągów o długości 1050 m i nacisku 25 ton/oś. Stacja Terespol, dzięki nowej grupie torów, będzie lepiej przygotowana do obsługi dłuższych i cięższych pociągów pod względem ruchowym oraz w zakresie kontroli celno-granicznej. Przejście graniczne przyjmie więcej pociągów towarowych, co oznacza większe możliwości wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją.

 

 

Źródło: podlaski.info/PLK Autor: pf
Fot. PKP PLK, gov.pl, Piotr Michalski