Masz objawy koronawirusa? Sprawdź, co robić w takiej sytuacji!

Masz objawy koronawirusa? Sprawdź, jak powinieneś się zachować! Pozytywny wynik testu oznacza początek bezwzględnej izolacji osoby zakażonej i wszystkich domowników. Wymaga też stałej kontroli stanu zdrowia – mierzenia temperatury i obserwowania objawów grypopodobnych.

Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś: pozostać w domu, obserwować swoje samopoczucie, pozostawać w kontakcie z lekarzem rodzinnym. W wypadku pogorszenia samopoczucia i stanu zdrowia udaj się na oddział zakaźny szpitala lub wezwij karetkę pogotowia, dzwoniąc pod numer nr 112. Przebieg choroby Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza. Czas trwania izolacji zależy od nasilenia objawów klinicznych choroby COVID-19 i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu czy izolatorium. Po 7 dniach izolacji domowej lekarz POZ zadzwoni do Ciebie i przeprowadzi wywiad. Wtedy też ustali, jak długo ma trwać Twoja izolacja. Informacje na ten temat znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta.

Kiedy może nastąpić koniec izolacji? To zależy od terminu wystąpienia pierwszych objawów i ich zakończenia. Izolacja kończy się po 3 dniach bez objawów, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia pierwszych objawów. Podczas izolacji pozostań w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie masz takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować Cię do wyznaczonego izolatorium. Domownicy osoby zakażonej Twoi domownicy podlegają kwarantannie i powinni obserwować stan swojego zdrowia. Ten obowiązek rozpoczyna się dla nich od dnia uzyskania przez Ciebie pozytywnego wyniku testu. I etap kwarantanny domowników to okres izolacji osoby chorej. II etap kwarantanny trwa 7 dni i rozpoczyna się po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Objęcie domowników kwarantanną nie wymaga decyzji organu PIS.

Ważne! Zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProteGO Safe pomoże innym osobom uzyskać anonimową informację, że mogły się zarazić. Zwolnienie lekarskie z pracy Nie musisz się tym zajmować. Twój pracodawca otrzyma informację o Twojej sytuacji. Jest ona przetwarzana w systemie teleinformatycznym EWP i udostępnia ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co w sytuacji, gdy pracodawca nie otrzyma takiej informacji? Złóż oświadczenie o przebywaniu na izolacji. Masz na to 3 dni od zakończenia izolacji. Oświadczenie powinno zawierać kilka niezbędnych informacji: Dane osobowe imię i nazwisko numer PESEL serię i numer dowodu osobistego lub paszportu Dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia. Twój podpis.

Pod tym adresem znajdziesz dokładne informacje, jak zachowywać się w trakcie izolacji domowej: www.gov.pl/web/koronawirus/mam-koronawirusa-i-jestem-w-izolacji-domowej. Jakie są aktualne zasady bezpieczeństwa, w jaki sposób przygotować się do testu na koronawirusa, w jakich sytuacjach należy się zasiłek opiekuńczy na dziecko – odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na gov.pl/koronawirus

 

Źródło: CIR