Obwodnica Białej Podlaskiej coraz bliżej

Dzięki staraniom senatora Grzegorza Biereckiego i posła Dariusza Stefaniuka już wkrótce powinna zapaść decyzja o budowie obwodnicy Białej Podlaskiej. Poinformował o tym marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski.

„Spotkałem się dzisiaj z byłym wicemarszałkiem, a obecnie posłem Dariusz Stefaniuk. Tematem rozmowy była inicjatywa parlamentarzystów ziemi bialskiej posła Stefaniuka i senatora Grzegorza Biereckiego, by wpisać budowę wschodniej obwodnicy Białej Podlaskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 811 i 812. Idea powstania tej obwodnicy jest, w moim przekonaniu, jak najbardziej zasadna. Pozwoli ona nie tylko na wyprowadzenie części ruchu tranzytowego z miasta, co wpłynie korzystnie na komfort mieszkańców i na jakość środowiska. To także strategiczna inwestycja w kontekście powstającego w Białej Podlaskiej Batalionu 18 Dywizji Zmechanizowanej 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Obecnie wojsko korzysta z istniejącej miejskiej infrastruktury drogowej, która nie spełnia wymagań komunikacji wojskowej. Nowa droga pozwoli na włączenie jednostki w sieć dróg wojewódzkich i krajowych.
Znaczenie dla obronności kraju oraz rozwój jednego z największych miast województwa to niepodważalne argumenty, które przemawiają za realizacją tej inicjatywy. Zarząd Województwa podchodzi do strategicznych dla rozwoju województwa i miast w nich położonych z wielką troską. Za rozpoczęciem pracy nad tym projektem przemawia także fakt, że część finansowania można pozyskać z Funduszu Rozwoju Dróg. Jest zatem szansa na pozytywną realizację.” – napisał na Facebooku marszałek Stawiarski.

 

? Spotkałem się dzisiaj z byłym wicemarszałkiem, a obecnie posłem Dariusz Stefaniuk. Tematem rozmowy była inicjatywa…

Opublikowany przez Jarosława Stawiarskiego Poniedziałek, 30 listopada 2020

Jak widać, zarówno władze samorządowe, jak i nasi parlamentarzyści nie tylko dostrzegają konieczność budowy nowej drogi, ale robią wszystko, by powstała ona jak najszybciej.

pismo z dn.30.11.2020