Senat ustanowił rok 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Senat ustanowił rok 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W uchwale czytamy, że w ten sposób, „oddano Mu szczególny hołd i wyrażono pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla Jego całego życia, które było wielkim świadectwem umiłowania Ojczyzny i Rodaków”.

– Kardynał Wyszyński wraz z papieżem św. Janem Pawłem II podłożyli postawy pod naszą wolność. Bez nich nie byłoby „Solidarności” i wyzwolenia się z okowów komunizmu. Prymas Tysiąclecia powinien być wzorem dla wszystkich Polaków. Swoim życiem i nieugiętą postawą uczył nas, jak być oddanym Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Kardynał Wyszyński pokazał nam, jak walczyć o najważniejsze dla nas wartości – powiedział po głosowaniu senator Grzegorz Bierecki, który głosował za uhonorowaniem wielkiego Polaka.

Za uchwałą głosowało 77 senatorów, trzech było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.Przeciw uhonorowaniu ks kardynała S. Wyszyńskiego głosowali senatorowie G.Stanecka-Morawska, W.Konieczny i A.Dunin. Wstrzymali się R.Dowhan i M.Kamiński. Tych dwóch ostatnich jest wicemarszałkami Senatu, a Kamiński wielokrotnie w przeszłości afiszował się swoją wiarą.
Uchwała przypomina, że „w roku 2021 przypada: 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci jednego z największych Polaków XX wieku – Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza, zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. „Jego życie było niezwykłym świadectwem służby Bogu i Ojczyźnie, zarówno w czasach pokoju, jak i wojen światowych, które przyszło mu przeżyć. Zawsze pamiętał o Ojczyźnie i o swoich Rodakach. Szczególnie ważne były dla niego prawa człowieka, niezależnie od tego, w jakim okresie historii naszego kraju przychodziło mu ich bronić. Wyjątkowo troskliwie strzegł losów polskiego Kościoła w najczarniejszych latach stalinizmu. Za swoją niezłomną postawę wobec władz komunistycznych, za sprzeciw wobec niszczenia życia społecznego i kościelnego – określony słynnym zdaniem +Non possumus!+ – spędził kilka lat w uwięzieniu” – zwrócono uwagę w uchwale.

Przypomniano, że „Wielki Polak, święty Jan Paweł II powiedział do kard. Stefana Wyszyńskiego tuż po swoim wyborze: +Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka (…) gdyby nie było Twojej wiary niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem+”.

W uchwale oceniono, że „nie da się precyzyjniej oddać zasług i określić roli, jaką odegrał w tamtych latach Prymas Stefan Wyszyński dla Polski i Kościoła”. „Wraz z Janem Pawłem II byli wielkimi nauczycielami narodu i wspierali Polaków w najtrudniejszych chwilach historii naszej Ojczyzny” – dodano.

Uchwała głosi, że „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, oddaje Mu szczególny hołd i wyraża pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla Jego całego życia, które było wielkim świadectwem umiłowania Ojczyzny i Rodaków”. „Swym życiem służył Polsce i Kościołowi” – podkreślono.