Pomoc medyczna dla kobiet w ciąży zakażonych koronawirusem w bialskim szpitalu

Szpitale województwa lubelskiego, w których kobieta w ciąży zakażona wirusem SARS-CoV-2 może uzyskać pomoc medyczną: teleporady, wizyty w szpitalu, badania w szpitalu lub w domu pacjentki.

Poniższy wykaz powstał w celu ułatwienia dostępu do różnorodnych świadczeń medycznych kobietom w ciąży zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

W szpitalach umieszczonych w wykazie udzielane są świadczenia medyczne (teleporady, wizyty w szpitalu, badania w szpitalu lub w domu pacjentki) wszystkim kobietom w ciąży: zarówno podejrzanym o zakażenie i zakażonym wirusem SARS-CoV-2, jak również niezakażonym w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne pacjentkom i ich dzieciom oraz personelowi medycznemu.

W związku z trwającą w Polsce pandemią wirusa SARS-CoV-2 wszystkie placówki medyczne zobowiązane są do stosowania ściśle określonych zasad reżimu sanitarnego zwiększającego bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Ponadto, aktualnie wszystkie pacjentki traktowane są jako potencjalnie zakażone wirusem SARS-CoV-2, stąd zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, a także Konsultanta Krajowego ds. ginekologii i położnictwa oraz Konsultanta Krajowego ds. perinatologii każda kobieta w ciąży zgłaszająca się do szpitala ma wykonywany szybki tekst antygenowy. Takie działanie pozwala zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich pacjentek oraz personelu medycznego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 9 października 2020 roku, szpitalem dedykowanym dla pacjentek z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 do odbywania porodów jest Szpital Koordynacyjny SP ZOZ w Puławach, który udziela świadczenia zdrowotne osobom zakażonym wirusem SARS-CoV-2 m.in. w zakresie ginekologii i położnictwa. Jednakże, w przypadku konieczności pilnej interwencji położniczej lub braku możliwości – z przyczyn medycznych – bezpiecznego dotarcia do SP ZOZ w Puławach pacjentki z podejrzeniem zakażenia lub zakażone wirusem SARS-CoV-2 powinny być przyjmowane w każdym szpitalu z zachowaniem ścisłego rygoru sanitarnego oraz izolacji od pozostałych pacjentek.

Źródło: LUW