Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla powiatowej inwestycji. Będzie piękniej i bezpieczniej

Mieszkańcy czekali na tę inwestycję niemal 25 lat. Przebudowa drogi powiatowej z Ossówki do Janowa Podlaskiego wreszcie zostanie ukończona. Dodatkowo dzięki wsparciu lubelskiego urzędu marszałkowskiego powstanie tutaj przestronne rondo, które zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Łuk na wysokości drogi wojewódzkiej znają wszyscy mieszkańcy powiatu bialskiego, a w szczególności podróżujący do Janowa Podlaskiego czy Konstantynowa. Skrzyżowanie będzie wreszcie przebudowane, jednak nie według pierwotnej koncepcji. Zamiast wciąż niebezpiecznego rozwiązania powstanie tutaj przestronne rondo.

Dzięki przychylności marszałka Jarosława Stawiarskiego, pod który podlega Zarząd Dróg Wojewódzkich, powstał nowy pomysł przebudowy kolizyjnego skrzyżowania. W jego miejsce powstanie piękne i duże rondo o średnicy zewnętrznej 55 metrów, poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców Janowa Podlaskiego, gminy Biała Podlaska oraz całego powiatu – wyjaśnia Dariusz Litwiniuk, kierownik bialskiej filii lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Inicjatywa zmian projektu na korzystniejszy powstała w środowisku lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz parlamentarzystów, w tym senatora Grzegorza Biereckiego. Zmiana koncepcji projektowej oraz rozszerzenie zakresu prac wymagają korekty w umowie oraz akceptacji prawnej ze strony wojewody lubelskiego. Na tej podstawie Zarząd Dróg Wojewódzkich pokryje koszty rozbudowy inwestycji, zwiększone o ponad 1 mln zł.

Nowa koncepcja
Nowa koncepcja

 

Pierwotna koncepcja

Inwestycja powiatu i gminy Janów Podlaski jest realizowana dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Jej pierwszy etap – droga z Białej Podlaskiej, został ukończony jeszcze w we wrześniu i dofinansowany kwotą ponad 4 mln zł. Podobnie będzie w przypadku drugiego etapu. W sumie przebudowa będzie dotyczyła 10 km drogi powiatowej i łącznej kwoty sięgającej 16 mln zł. Jej finalizację zaplanowano na połowę przyszłego roku.

– Dobre pomysły warto wpierać, bo właśnie one budują poczucie wspólnoty, które jest dla nas tak ważne szczególnie w tym trudnym roku. Skorzystają na tym wszyscy. Powiat podniesie prestiż i atrakcyjność turystyczną, a przy okazji zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zyska również wykonawca dzięki dodatkowym pracom, wynikającym ze zmiany projektu – precyzuje Dariusz Litwiniuk.