Ambitny Radzyń. 10 inwestycji mimo pandemii! [SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY]

– Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa miasto nie rezygnuje z inwestycji – mówi burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek. Przedstawiamy szczegóły ambitnych planów miasta.

Jak informują władze Radzynia w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok zaplanowano realizację dziesięciu inwestycji.

REWITALIZACJA PAŁACU POTOCKICH

Największa to, rzecz jasna, rozpoczęcie rewitalizacji Pałacu Potockich z dziedzińcem, ul. Rynek i fragmentu ul. Jana Pawła II w ramach projektu „Poprawa stanu infrastruktury w zespole pałacowo-parkowym”. Na ten cel miasto zaplanowało wydać w 2021 roku blisko 10,7 mln zł, z czego 8,25 mln zł to środki zewnętrzne ( prawie 7,4 mln zł – unijne, ponad 868 tys. zł z budżetu państwa). Przypomnijmy, że o dofinansowanie od samego początku zabiegał senator Grzegorz Bierecki a ostatecznie udało się je uzyskać dzięki merytorycznemu podejściu (którego nie można było się doprosić od poprzednich władz województwa) marszałka Jarosława Stawiarskiego.

OŚWIETLENIE I POLNA

Kolejne duże przedsięwzięcie to modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta (2,982 mln zł, z czego 2,091 mln to dotacje, 890 tys. – pożyczka z NFOŚiGW). Na budowę ulicy Polnej zaplanowano wydatek 1,6 mln zł, z czego 1,12 mln to środki unijne, 480 tys. – środki własne.

MAŁE, ALE WAŻNE

Miasto zaplanowało też mniejsze, ale ważne inwestycje: budowę toalety miejskiej za 240 tys. zł, realizację projektu „Słoneczny Radzyń” (159 473 środków własnych), budowę parkingu przy ul. Parkowej (60 tys. zł), budowę jazu na Białce za 50 tys. zł. Ponadto zrealizuje dwie inwestycje wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego: rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 1 ( 50 tys. zł) oraz doposażenie Biblioteki Miejskiej (50 tys. zł).

PRACA I ZAROBEK

– Zabezpieczyliśmy środki finansowe na planowane inwestycje. Nie zrezygnujemy z nich. Jesteśmy w tym zgodni ze stanowiskiem rządu, wspieranie działań inwestycyjnych pozwala utrzymać miejsca pracy, daje zarobek innym ludziom. W ten sposób powstaje też trwałe dobro dla miasta – mówi burmistrz Jerzy Rębek.

PANDEMICZNE OGRANICZENIA

W przyszłorocznym budżecie na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki przeznaczono 300 tys. zł, w tym 30 tys. na realizację zadań z zakresu kultury, a 270 tys. zł – z zakresu sportu. W ubiegłym roku było to 390 tys. zł.

– W związku ze spowodowanymi przez pandemię koronawirusa ograniczeniami dotyczącymi imprez grupowych przewidujemy, że będzie mniej wydatków na spotkania o charakterze kulturalnym, turystycznym, towarzyskim i sportowym. Z zapowiedzi premiera i Rady Ministrów wynika, że taki stan potrwa jeszcze jakiś czas, dlatego w tym roku mniej pieniędzy zostało zarezerwowane na sport i kulturę – wyjaśnia burmistrz Jerzy Rębek.