Ważna zapowiedź premiera. „Miliard złotych na tarczę regionalną”. Zasiłek opiekuńczy także podczas ferii

Rząd zamierza przeznaczyć do 1 mld zł na „tarczę regionalną” dla regionów i samorządów, które są i będą najbardziej dotknięte przez pandemię i restrykcje z niej wynikające – poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Jak oświadczył szef rządu na konferencji prasowej, poszczególne programy dla gmin i powiatów zostaną przedstawione w najbliższych dniach. Zaznaczył, że rozmawiał już z ministrem finansów o konstruowaniu odpowiednich zapisów, pozwalających na emisję obligacji. Po to, żeby w krótkim czasie ten zastrzyk finansowy dotarł do potrzebujących gmin i powiatów – tłumaczył Morawiecki.Sytuacja w powiatach, gminach, gdzie przemysł turystyczny bardzo mocno ucierpiał i ucierpi jeszcze w styczniu, w lutym, jest specyficzna – zaznaczył szef rządu. „Mamy do czynienia nie tylko z przedsiębiorcami z branż wymienionych w tarczy branżowej. Inne branże, korzystające na wzmożonym ruchu turystycznym także są i będą poszkodowane” – zaznaczył.„Chcemy, żeby pomoc objęła wszystkich, stąd konstrukcja tej tarczy będzie bardziej regionalna czy subregionalna, będzie dotyczyć samorząd na terenach turystycznych, w szczególności chodzi o pas południowej Polski” – mówił Mateusz Morawiecki.Jak dodał premier, rząd planuje kilka instrumentów, z których jeden wiąże się z rekompensatą kosztów i czeka na zgodę Komisji Europejskiej.

„Przedsiębiorcy dobrze wiedzą, że utrata klientów to ogromna strata. Z drugiej strony mamy do czynienia ze stałą bazą kosztową, którą trzeba utrzymywać, żeby utrzymać przedsiębiorstwo w stanie aktywności” – tłumaczył premier. Będziemy stosować odpowiednie instrumenty, żeby pomóc tym przedsiębiorcom – zapewnił.

Dodatkowy zasiłek także podczas ferii

Premier Mateusz Morawiecki poinformował też, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany także podczas ferii, czyli w pierwszych dwóch tygodniach stycznia.

Na konferencji prasowej premier był pytany, czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony (obecnie przysługuje on do 24 grudnia). Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w wykazie prac legislacyjnych rządu przygotowywany jest projekt, według którego zasiłek będzie przysługiwał od 28 grudnia do 17 stycznia. Premier w środę potwierdził, że podjęto decyzję o przyznawaniu zasiłku również w ferie.”Tak, tę decyzje dzisiaj podjąłem, żeby niezależnie od tego, iż w przypadku normalnych ferii corocznych zasiłek opiekuńczy nie jest stosowany, nie przysługuje, to jednak ze względu na tę nadzwyczajną sytuację, która dotknęła Polaków, zastosować zasiłek opiekuńczy, mimo że przesunęliśmy ferie na pierwsze dwa tygodnie stycznia. I wtedy dla tych rodziców, którzy nie będą mogli inaczej poradzić sobie ze swoimi pociechami, będzie wypłacany zasiłek opiekuńczy” – powiedział.”Według obliczeń, które do mnie dotarły z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to będzie nawet być może koszt do 3 mld zł – w różnych okresach różne grupy osób korzystały z zasiłku opiekuńczego, ale liczymy się z wysokim kosztem” – powiedział. Dodał, że takie działanie jest jednak potrzebne, „żeby Polacy wiedzieli, że w tym trudnym okresie nie są pozostawieni sami sobie”.Zgodnie z przepisami ustawy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

Sylwestra powinniśmy spędzić w jak najmniejszym gronie i bez przemieszczania się

W tym roku sylwestra powinniśmy spędzić w jak najmniejszym gronie i bez przemieszczania się – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Zaapelował także o przestrzeganie zaleceń, zakazów, obostrzeń, rygorów, bo – jak mówił premier – one mogą uratować tysiące istnień ludzkich.

Premier pytany na konferencji prasowej o to, czy będzie apelował do parlamentu o zebranie się jeszcze przed końcem roku i zapisanie w ustawie zakazu przemieszczania się w sylwestra, odpowiedział: „ustawa epidemiczna, która służy nam jako podstawa legislacyjna praktycznie od marca tego roku, w wielu obszarach ma swoje rzeczywiście limity. Dlatego te nasze bardzo jednoznacznie zapisane sformułowania mogą być kwestionowane”.”Żeby zaadresować te problemy, zdecydowaliśmy np. uregulować kwestie kar, mandatów za nieprzestrzeganie rygorów w ustawie. W tym roku nie będę wnioskował o takie zebranie się w trybie pilnym, tylko sformułowaliśmy ten zapis, ten postulat, ten dezyderat, to obostrzenie w formie jednoznacznej, pokazując wielkie ryzyko, które może się wiązać z przemieszczaniem się” – dodał.Premier „bardzo mocno” zaapelował o to, żeby „do tego przemieszczania nie dochodziło, żeby spędzić święta we własnym gronie, w gronie najbliższej rodziny”.Morawiecki, odnosząc się do sylwestra, powiedział: „bardzo mocno ograniczyliśmy tam jakiekolwiek działania gospodarcze, działania o charakterze imprez okolicznościowych zarówno poprzez zakwaterowanie, jak również poprzez zakaz tychże właśnie imprez i trzymanie się tych rygorów”.

„W związku z tym raz jeszcze apel do wszystkich państwa, żeby przestrzegać tych zaleceń, zakazów, obostrzeń, rygorów, bo one mogą uratować tysiące istnień ludzkich. To powinniśmy potraktować ze śmiertelną powagą, zabawa sylwestrowa nie w tym roku, zabawa sylwestrowa jest czymś radosnym, a w tym roku powinniśmy ten dzień, dzień sylwestra, pierwszy dzień Nowego Roku, spędzić w jak najmniejszym gronie i bez przemieszczania się” – zaapelował premier.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek wieczorem rozporządzeniem rządu, od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Prawa ozdrowieńca dla wszystkich – również przed datą rozporządzenia

Przywileje ozdrowieńca wynikające z rozporządzenia rządu z 21 grudnia będą stosowane dla wszystkich osób, które wyszły z choroby COVID-19 – również tych, których stan zdrowia poprawił się przed wejściem w życie tego prawa – zapewnił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej dziennikarze zapytali premiera o przywileje osób, które wyzdrowiały z COVID-19, ale stało się to przed publikacją rozporządzenia rządu; chodzi m.in. o prawo do niepoddawania się kwarantannie – podobnie jak osoby, które będą zaszczepione.

„Dotyczy to wszystkich ozdrowieńców” – zapewnił premier.

Podkreślił, że w wielu krajach zachodnich ktoś, kto jest ozdrowieńcem, i ktoś, kto jest zaszczepiony, uzyskują podobny status – osób, które mogą uczestniczyć w pewnych wydarzeniach.

„Zachęcam bardzo gorąco wszystkich do szczepienia się, a status ozdrowieńców rozciągamy również na tych, którzy są ozdrowieńcami jeszcze sprzed publikacji rozporządzenia” – podkreślił Morawiecki.

 

Źródło: stefczyk.info