Austostrada do Białej coraz bliżej! Ośmiu chętnych na budowę

Osiem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę 19-kilometrowego fragmentu autostrady A2 pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a rejonem miejscowości Malinowiec. To pierwsze z czterech toczących się postępowań przetargowych na przedłużenie autostrady od Siedlec do Białej Podlaskiej.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad najniższą ofertę, na kwotę 699 tys. złotych złożyła firma Strabag. Cena nie będzie jednak jedynym kryterium oceny ofert. Liczyć się będzie także gwarancja (30 proc. punktów) i termin (10 proc. punktów).

Każdy z wykonawców w ofercie zaproponował skrócenie czasu realizacji o 3 miesiące (z 36 do 33) oraz wydłużenie gwarancji z 5 do 10 lat na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem.

Podpis w kwietniu

– Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w kwietniu 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 33 miesiące od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przewidziane zostało na grudzień 2021 r. – informuje GDDKiA.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 19 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowany zostanie węzeł Borki.  Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni, betonowa lub bitumiczna, określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Z Białej do granicy

GDDKiA przypomina, że w sierpniu 2020 r. oddaliśmy do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną tego roku zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.

Trwają przygotowania do realizacji ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaski do granicy z Białorusią.

– Przygotowujemy się do ogłoszenia jeszcze w tym roku przetargu na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji – podkreślają przedstawiciele GDDKiA.

Lata starań

Przypomnijmy, że od lat o rozwój infrastruktury drogowej w naszym regionie zabiegają parlamentarzyści PiS z naszego regionu. Jednym z największych orędowników autostrady, która ma szanse stać się ogromnym impulsem dla Południowego Podlasia jest senator Grzegorz Bierecki. Parlamentarzysta wielokrotnie rozmawiał o tym projekcie zarówno z ministrami, przedstawicielami rządu, jak i GDDKiA.

Źródło: GDDKiA Autor: red.
Fot. GDDKiA