Od dzisiaj za strzelanie grozi grzywna. Sprawdź przepisy dotyczące fajerwerków!

Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie wojewody lubelskiego zabraniające odpalania fajerwerków w najbliższych dniach. Wyjątkiem jest Sylwester i Nowy Rok.

 

– Rozporządzenie wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego – podkreślają przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego.

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązuje od dnia 26 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – z wyjątkiem 31 grudnia 2020 r. do godz. 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godz. 6.00.

Apelujemy, aby używanie wyrobów pirotechnicznych odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

– Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów – informują przedstawiciele wojewody.

Za złamanie zakazu grozi grzywna.

Źródło: lublin.uw.gov.pl Autor: red.
Fot. lubelska.policja.gov.pl