Mimo pandemii, to był aktywny rok dla Kodnia. Wójt Jerzy Troć: Nie straciliśmy tego czasu

Rok 2020 pozostanie w naszej pamięci głównie za sprawą pandemii wywołanej chorobą COVID-19.

Praktycznie od marca do dzisiaj odczuwamy skutki ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze zwalczaniem COVID-19 w całym kraju. Obostrzenia nie ominęły także naszej gminy. W najtrudniejszym momencie w gminie Kodeń było ponad 150 osób objętych kwarantanną. Prawdopodobnie od marca do dzisiaj zmarło w wyniku tej choroby na terenie naszej gminy ok. 35 mieszkańców (podana liczba jest przybliżona). W ubiegłym roku w naszej gminie zmarło w okresie od 1 marca do 31 grudnia 41 osób. W tym roku do 28 grudnia zmarło 74 osoby. Jednym z pierwszych obostrzeń w naszej gminie było ograniczenie dostępu do Urzędu Gminy. Nie oznacza to bynajmniej, że mieszkańcy nie mogą w Urzędzie Gminy załatwiać swoich życiowych spraw. Są obsługiwani po uprzednim umówieniu przez telefon lub poprzez sekretariat selektywny mieszczący się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Ograniczenia w dostępie do Urzędu Gminy trwają z krótkimi przerwami od marca do dzisiaj.

Swoją działalność ograniczyły także jednostki organizacyjne Gminy, a WTZ i ŚDS zamknęły swoją działalność na kilka tygodni. Aktualnie uczestnicy powoli wracają do zajęć.

W związku z zakazem organizowania dużych imprez swoją działalność ograniczyło także Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Najboleśniej jednak skutki pandemii odczuwamy w związku z pracami oświaty. Dwukrotnie w tym roku raz na wiosnę drugi raz jesienią szkoła przeszła na zdalne nauczanie. Z praktyki możemy powiedzieć, że nie jest to wymarzony system nauczania. Jest on kłopotliwy dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Z aktualnych informacji wynika, że zdalne nauczanie ma się zakończyć 17 stycznia 2021 r.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przedszkolu, które w okresie jesiennym pracuje cały czas.

Pomimo bardzo dużych utrudnień w życiu codziennym, trwają prace mające na celu prawidłowe funkcjonowanie Gminy.
Wyliczanie wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć trwałoby długo dlatego skupię się na tych działaniach, które uznałem za najważniejsze.

Bardzo dużo się działo na kodeńskich drogach:
Do użytku został oddany wyremontowany 3 kilometrowy  odcinek drogi powiatowej w Zabłociu
Asfaltem został pokryty 1 km podbudowy na drodze gminnej Olszanki – Leniuszki.
Przeprowadzono remont drogi powiatowej w Okczynie. Koszty remontu drogi na odcinku 1,4 km pokryło Starostwo Bialskie.
Utwardzono asfaltem drogę gminną ul. Ogrodową w Kodniu – 600 m.
Wspólnie ze Starostwem wyremontowaliśmy, na terenie naszej gminy, drogę Zabłocie – Rozbitówka

Utwardzone gruzobetonem zostały:
– droga gminna Olszanki – 700 m,
– droga gminna Elżbiecin – 500,
– droga gminna Kodeń III – 300 m,
– droga gminna Zabłocie-Kolonia – 300 m,
– Kopytów-Kolonia – 500 m.

Łącznie na drogi w 2020 roku wydaliśmy 2 mln 786 tys. zł, w tym 132 500 zł na naprawy, równanie dróg gminnych

Wykonano remonty i naprawy wielu dróg gminnych.

W ramach utrzymanie porządku i czystości
– Prowadzono na terenie całej gminy ciągłe prace związane z pozyskaniem drewna na zrębki usuwając krzewy, gałęzie i uszkodzone bądź chore drzewa.
– Sprzątano, zagrabiano i wywożono liście z parków.
– Sprzątano i utrzymywano w zimie ulice i chodniki.
– Rekultywowano teren byłego wysypiska w Kodniu.
– Czyszczono pobocza dróg z ziemi.
– Prowadzono prace porządkowe przy wyremontowanych budynkach Domu Nauczyciela w Kopytowie i Agronomówki w Zabłociu.
– Pielęgnowano zieleń w Kodniu i przy świetlicach wiejskich.
– Odbyło się sezonowe czyszczenie studni kanalizacyjnych, kanalizacji i przepompowni ścieków w Kodniu.
– Wycięto uszkodzone przez wichurę drzewa w okolicy Placencji.
– Obecnie pozyskujemy drewno z przeznaczeniem na materiały budowlane.
– Wykonano i ustawiono dwie wiaty przystankowe dla dojeżdżających do szkół uczniów w Dobromyślu i Kątach.
– Zamontowano kamery monitorujące teren targowiska i terenu byłego wysypiska śmieci.

W omawianym okresie była możliwość zgłoszenia przez mieszkańców konieczności usuwanie azbestu. W naszej gminie skorzystało z tej możliwości nieco ponad 20 osób.

4 i 5 września w ramach projektu „Usuwanie folii rolniczej i odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska odbierane były bezpłatnie od rolników plastikowe siatki, sznurki, opakowania po nawozach. Zebrano 49 ton odpadów.

Poza drogami realizowane były inne inwestycje i remonty. Część z nich zakończono, część trwa.

W ramach projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Kodeń” oddano dwa budynki w Zabłociu i Kopytowie, w których znajduje się 7 mieszkań.

Przeprowadzono remont kuchni i stołówki szkolnej – zmieniono instalacje, odnowiono ściany i podłogi. Ponadto kuchnia została wyposażona w nowoczesny sprzęt. 120 tys. zł, w tym 80 tys. to środki zewnętrzne.

Ważnym wydarzeniem dla kodeńskiej społeczności było uruchomienie od dawna wyczekiwanego nowego targowiska.

W grudniu podpisaliśmy umowę na remont ujęcia wody w Kodniu – koszt realizacji projektu – 1 mln 314 tys. zł, w tym pozyskane środki 714 tys. zł.

W związku z budową ul. Ogrodowej, wykonano nowy odcinek wodociągu, nowe przyłącza wody do gospodarstw domowych oraz uregulowano wysokość studni kanalizacyjnych.

Dwukrotnie wystąpiliśmy o przyznanie środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli w ramach Zdalnego nauczania. Łącznie otrzymaliśmy 90 tys. zł. Pokryły one 100% kosztów zakupu sprzętu.

Za środki z PFRON przeprowadzony został remont budynku i otoczenia Warsztatu Terapii Zajęciowej, a także zakupiliśmy busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS.

Z Funduszu Sprawiedliwości zakupiliśmy wóz strażacki wraz z wyposażeniem.

W 2020 roku udało się nam pozyskać blisko 1 mln 300 tys. dodatkowych środków dla naszej gminy:
– z Funduszu Sprawiedliwości – 214 tys. zł na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodniu,
– z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 668 tys. zł na wskazane przez nas cele inwestycyjne,
– z PFRON-u 128 tys. zł na remont WTZ,
– z PFRON-u 90 tys. zł i z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 25 tys. zł na zakup samochodu dla ŚDS.
– 90 tys. zł w związku z prowadzeniem Zdalnego nauczania,
– 80 tys. zł na zakup wyposażenia kuchni w szkole.
– 21 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na założenie arboretum.

Dzisiaj rano dobył się przetarg na termomodernizację budynku Placencji – stare przedszkole. Zaproponowana najniższa kwota to 1 mln 199 tys. zł. Obecnie oferty zostaną sprawdzone pod względem merytorycznym.

Jeszcze przed ogłoszeniem obostrzeń związanych z walką z pandemią odbyło się szereg imprez kulturalnych i sportowych: Przegląd Kolęd i Grup Kolędniczych, Wieczór z Kolędą w Kostomłotach, Nadbużański Przegląd Poezji Miłosnej, Bal Karnawałowy w Kodniu oraz Bal Karnawałowy Seniorów w Zabłociu, Bieg Wilczym Tropem.

Natomiast na okres ferii zimowych Gminne Centrum Kultury przygotowało dla uczniów naszej szkoły szereg ciekawych zajęć, a wśród nich: spektakl teatralny, spotkanie Koła Szachowego, IV Powiatowy Zimowy Turniej Tenisa Stołowego.

W drugą niedzielę stycznia, z okazji zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy uczniowie sprzedawali wypieczone przez siebie i rodziców ciasta.
W ten sposób zebrano 593 zł. W drugim etapie zbierano pieniądze do puszek. Tym razem uzbierano 9 152 zł.
22 stycznia odbyła się uroczystość upamiętnienia wybuchu Powstania Styczniowego.

3 maja złożyliśmy przy pomniku wiązanki kwiatów z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja.

11 listopada złożyliśmy wieniec przy pomniku z okazji 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Dobrą informację mam dla naszych seniorów. Złożony przez gminę Kodeń wniosek w ramach projektu Klubów Seniora, o środki na nowe kluby uzyskał aprobatę zarówno formalną jak i merytoryczną. Na ponad 120 wniosków nasz znalazł się na 4 miejscu. Podpisanie umowy nastąpi w styczniu 2021 r. Wartość projektu 850 tys. zł, dofinansowanie 721 tys. zł. Kluby będą działać w Dobromyślu i Kostomłotach II.

W 2020 roku ukazały się 4 nowe numery Wiadomości Kodeńskich.

Niestety zakaz organizowania dużych imprez spowodował, że w tym roku nie odbyły się m.in.: Jarmark Sapieżyński, Bieg Sapiehów, Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny, Zakończenie lata.

Tuż przed świętami odbyłem spotkanie z władzami województwa.
W rozmowach z Marszałkiem i Wicemarszałkami Województwa Lubelskiego omawialiśmy realizację ważnych dla gminy inwestycji w tym o remoncie drogi wojewódzkiej 816 na kierunku Kodeń – Terespol. Ustalenia z rozmów są obiecujące.

I jeszcze dwa krótkie przypomnienia.

Na terenie gminy Kodeń powstał rezerwat przyrody „Sugry” im. Janusza Szostakiewicza. Rezerwat obejmuje obszar 44 ha. Natomiast jego otulina zajmuje 65 ha. Rezerwat znajduje się na wysokości Sugrów między DW 816, a Bugiem.

I na zakończenie wrócę do informacji z poprzedniej sesji dotyczącej rankingu wykorzystania środków unijnych przez gminy wiejskie – wkradł się do niej błąd otóż chodziło o wykorzystanie środków w okresie 2014 – 2019. Przypomnę, że gmina Kodeń wśród 1 536  gmin wiejskich ulokowała się na 113  miejscu z kwotą 2 513 zł na mieszkańca.

Ten wynik cieszy i mogę tylko powiedzieć, że świadczy to o ciężkiej pracy jaką wspólnie wykonaliśmy w ciągu ostatnich 5-ciu lat.
Nie straciliśmy tego czasu.