Coraz mniej chętnych do nauki w OHP. Ostatni semestr dla dodatkowej placówki w Radzyniu

Na grudniowej sesji Rady Miasta radni zadecydowali o przekształceniu Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez zlikwidowanie z dniem 31 sierpnia 2021 r. dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć w ośrodku OHP przy ul. Lubelskiej 25. Decyzja była spowodowana zmniejszającą się co roku liczbą chętnych do nauki w klasach OHP przy jednocześnie zwiększających się kosztach.

Koszty wynagrodzenia nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 wynoszą ponad 223 tys. zł. W latach poprzednich kształtowały się na podobnym poziomie. Mała liczba uczniów oznacza niską subwencję oświatową. – Rezygnując z dodatkowej lokalizacji SP 1, Miasto zaoszczędzi ok. 150 tys. zł rocznie. Pieniądze te zwiększą pulę środków miejskich szkół podstawowych SP 1 i SP 2– wyjaśniał burmistrz Jerzy Rębek.

Dodatkowa lokalizacja wynikała z podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy miastem Radzyń Podlaski a Lubelską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Uchwałę o dodaniu nowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w siedzibie OHP przy ul. Lubelskiej w Radzyniu Podlaskim Rada Miasta podjęła w maju 2018 r.. W roku szkolnym 2018/2019 naukę pobierało 30 uczniów (w kl. VII – 11, kl. VIII – 19), w roku szkolnym 2019/2020 – 28 ( klasa VII – 8, klasa VIII – 20), szkolnym 2020/2021 – 13 uczniów (klasa VII – 3, kl. VIII – 10).

Źródło: Kocham Radzyń Podlaski