Niepokojąca prognoza dla naszego województwa. Zebrał się sztab kryzysowy

Sytuacja meteorologiczno-hydrologiczna i epizootyczna na terenie województwa lubelskiego, gotowość do działań podczas wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, a także rekomendacje dla służb, inspekcji, straży oraz jednostek samorządu terytorialnego do okresu zimowego były tematami posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Posiedzeniu, które odbyło się w formie wideokonferencji, przewodniczyli wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Uczestniczyli w nim m.in. komendant wojewódzki Policji insp. Artur Bielecki, lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk Jerzy Flis, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski, a także przedstawiciele Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie oraz starostowie powiatów i prezydenci miast na prawach powiatu z terenu województwa lubelskiego.

– Bezpośrednią przyczyną zwołania posiedzenia jest zapowiedź zaostrzenia warunków meteorologicznych bardziej intensywnej zimy niż dotychczas. Ta problematyka została już wywołana. W dniu 29 października 2020 r. odbyło się posiedzenie WZZK, podczas którego niektóre działania zostały już uruchomione – profilaktycznie, jak przed każdą zimą. 5 listopada 2020 r. zostały przekazane rekomendacje do starostów województwa lubelskiego i prezydentów miast na prawach powiatu związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zimowym, a 6 listopada – wydane zalecenia do działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczających skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w okresie zimowym 2020-2021. W dniu 21 grudnia 2020 r. rozesłano do starostów i prezydentów plakaty z informacją wraz z numerem infolinii o pomocy dla osób, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażone na negatywne skutki związane z pogarszającą się pogodą, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych, nietrzeźwych czy śpiących na ulicach – mówił wojewoda Lech Sprawka otwierając spotkanie.

Prognozy synoptyków mówią o spadku temperatury i obfitych opadach śniegu, które miałyby wystąpić w kraju w drugiej połowie stycznia i na początku lutego. W związku z tym podczas posiedzenia WZZK zostały powtórzone wszystkie zadania, do których realizacji powinny się przygotować wszystkie jednostki samorządu terytorialnego na poziomie powiatu, ale także gmin. Powiaty zostały zobowiązane do przeprowadzenia posiedzeń zespołów zarządzania kryzysowego na swoim terenie z włączeniem burmistrzów, wójtów i prezydentów tych miast, które nie są na prawach powiatu.

Wojewoda Lech Sprawka zalecił utworzenie grupy łączności alarmowej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w okresie weekendu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie, aby przez 7 dni w tygodniu była stała łączność, która w sytuacji krytycznej jest niezwykle ważnym elementem skutecznych działań.

Podczas posiedzenia zostały przypomniane procedury dotyczące uruchomienia dodatkowych sił, jeśli one są niewystarczające na poziomie powiatu łącznie z zaangażowaniem wojska, zarówno do odśnieżania jak również innych działań z przeprowadzaniem działań związanych z dotarciem do miejscowości, gdyby okazało się, że są obfite opady śniegu i są odcięte od świata w całości lub w części.

Wojewoda lubelski zwrócił uwagę na grupę osób szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo w okresie zimowym, osoby samotne, bezdomne. – Konieczne jest sprawdzanie różnych miejsc, w których można się spodziewać, że przebywają takie osoby, a w przypadku spadku temperatur pojawia się niebezpieczeństwo wyziębienia, czy nawet zgonu. Apeluję szczególnie do Policji i straży miejskich, żeby przeszukiwać różne miejsca – dodał Lech Sprawka. Wojewoda podkreślił także potrzebę dbałości o infrastrukturę drogową i drożność transportu. – Jest to o tyle ważne, że przy spodziewanym wzroście zakażeń koronawirusem, być może pojawi się potrzeba większej liczby hospitalizacji i w związku z tym konieczne jest zapewnienie w maksymalnym możliwym stopniu dostępności komunikacyjnej dla transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego.

Podczas spotkania omówiono także temat wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ognisko grypy ptaków na terenie woj. lubelskiego potwierdzono 5 stycznia br., w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Lisiowólka w gminie Wohyń w powiecie radzyńskim.

Ognisk na Lubelszczyźnie nie jest wiele. Są województwa, w których występują one notorycznie w ilości 9-10. W tej chwili mamy dwa ogniska, które praktycznie są już w likwidacji. Sytuacja nie jest rozwojowa – mówił wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski.

W dniu 6 stycznia br. wojewoda lubelski wydał rozporządzenie w sprawie HPAI na terenie powiatów radzyńskiego i bialskiego, w którym określono obszary zapowietrzone i zagrożone w powiatach bialskim i radzyńskim.

Chciałbym podziękować starostom, wójtom, burmistrzom i prezydentom za dobrą współpracę. Mieliśmy bardzo ciężki rok. Udało nam się pokonać te najtrudniejsze etapy – podkreślił dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie Andrzej Odyniec.

Przedstawiciele administracji zespolonej podległej wojewodzie przedstawili stan przygotowania do realizacji zadań wynikających z zakresu ich działalności, pomoc oraz zadeklarowali gotowość do działania.