Musimy bronić św. Jana Pawła II

Polscy adwokaci sprzeciwiają się haniebnym oskarżeniom, kierowanym pod adresem św. Jana Pawła II. Podkreślają rzecz oczywistą, że Papież „nie jest w żadnym stopniu odpowiedzialny za nadużycia w tej dziedzinie ze strony niektórych kapłanów”.

Ostatnie miesiące to coraz śmielsze ataki na św. Jana Pawła II ze strony środowisk lewicowych w Polsce. Zniszczone pomniki, skandaliczne wypowiedzi i kłamstwa – to niestety zaczyna być w naszym kraju codzienność.

List sprzeciwiający się tej nagonce wystosowali już znakomici polscy naukowcy. Teraz dołączają do nich adwokaci. Cytujemy ich wystąpienie w całości.

My, adwokaci, zważywszy że:

święty Jan Paweł II jeszcze jako Metropolita krakowski dał się poznać jako pasterz nadzwyczajnej wiary i zatroskania o każdego człowieka, jako Papież Jan Paweł II tę troskę kontynuował i stawał zawsze w obronie ludzi ubogich, skrzywdzonych, prześladowanych, chorych, miłosierdzie wobec człowieka było naczelną zasadą postępowania Ojca Świętego Jana Pawła II, swą niezłomną postawą godził ludzi i narody, napominał błądzących i apelował o poszanowanie godności człowieka, stawiając mu także wymagania z niej wynikające, wyrażamy swój sprzeciw wobec działań usiłujących zniszczyć nieskazitelny wizerunek Jana Pawła II, który najlepiej wyraziły tysiące ludzi w czasie jego pogrzebu okrzykiem „Santo subito”. Tym samym przyłączamy się do sprzeciwu profesorów, którzy już to uczynili i wyrażamy naszą solidarność z nimi w obronie Św. Jana Pawła II.

My, adwokaci, stajemy w pierwszej linii tej obrony, uważając to za swą powinność i zaszczyt. Św. Jan Paweł II, zwany „Papieżem praw człowieka”, sprawca upadku systemu komunistycznego, tak wrażliwy w kwestiach etyki seksualnej, nie jest w żadnym stopniu odpowiedzialny za nadużycia w tej dziedzinie ze strony niektórych kapłanów”.

Pod listem podpisali się:

1 . adw. Zbigniew Cichoń – Izba Adwokacka w Krakowie

2 . adw. Piotr Andrzejewski – Izba Adwokacka w Warszawie

3 . adw. Aleksandra Przedpełska – Izba Adwokacka w Częstochowie

4 . adw. Marek Mazurkiewicz – Izba Adwokacka w Warszawie

5 . adw. Tadeusz Grabowski – Izba Adwokacka w Krakowie

6 . adw. Tadeusz Budziakowski – Izba Adwokacka w Krakowie

7 . adw. Zbigniew Tekiela – Izba Adwokacka w Krakowie

8 . adw. Anna Cichoń – Izba Adwokacka w Krakowie

9 . adw. Łukasz Lewandowski – Izba Adwokacka w Krakowie

10 . adw. Małgorzata Wassermann – Izba Adwokacka w Krakowie

11 . adw. Mateusz Bochacik – Izba Adwokacka w Krakowie

12 . adw. Tomasz Kozłowski – Izba Adwokacka w Krakowie

13 . adw. Grzegorz Majka – Izba Adwokacka w Krakowie

14 . adw. Anna Smagowicz-Tokarz – Izba Adwokacka w Krakowie

15 . adw. Jerzy Tokarz – Izba Adwokacka w Krakowie

16 . adw. Michał Cichoń – Izba Adwokacka w Warszawie

17 . adw. dr Karol Pachnik- Izba Adwokacka w Warszawie

18 . adw. Piotr Majewski- Izba Adwokacka w Lublinie

19 . adw. Krzysztof Chmielewski – Izba Adwokacka w Lublinie

20 . adw. Piotr Mazur- Izba Adwokacka w Krakowie

21 . adw. Ryszard Magnowski – Izba Adwokacka w Krakowie

22 . adw. Edyta Wojnarowska – Izba Adwokacka w Krakowie

23 . adw. Beata Augustyn – Izba Adwokacka w Krakowie

24 . adw. Bogusław Arłamowski – Izba Adwokacka w Krakowie

25 . adw. Maciej Krzyżanowski – Izba Adwokacka w Szczecinie

26 . adw. Ryszard Kryj-Radziszewski – Izba Adwokacka w Krakowie

27 . adw. Aleksandra Bartosz – Izba Adwokacka w Krakowie

28 . adw. Antoni Put – Izba Adwokacka w Rzeszowie

29 . adw. Róża Hans – Izba Adwokacka w Krakowie

30 . adw. Sandra Sudenska – Izba Adwokacka w Krakowie

31 . adw. Adam Hans – Izba Adwokacka w Krakowie

32 . adw. Andrzej Bałaga – Izba Adwokacka w Krakowie

33 . adw. Jan Gałkowski – Izba adwokacka w Bielsku-Białej

34 . adw. Julian Bąkowski – Izba adwokacka w Warszawie

35 . adw. Konrad Firlej – Izba Adwokacka w Krakowie

36 . adw. Andrzej Żuraniecki – Izba Adwokacka w Krakowie

37 . adw. Antoni Żuraniecki – Izba Adwokacka w Krakowie

38 . adw. dr Piotr Michalik – Izba Adwokacka w Krakowie

39 . adw. Ryszard Brodowski – Izba Adwokacka w Krakowie

40 . adw. dr Łukasz Pałka – Izba Adwokacka w Krakowie

41 . adw. Robert Chodakowski – Izba Adwokacka w Krakowie

42 . adw. Wojciech Masłoń – Izba Adwokacka w Krakowie

43 . adw. Jan Baluta – Izba Adwokacka w Krakowie

44 . adw. Małgorzata Liszkiewicz – Izba Adwokacka w Warszawie

45 . adw. Andrzej Zawartka – Izba Adwokacka w Krakowie

46 . adw. Adw. Robert Rychlicki – Izba Adwokacka w Krakowie

47 . adw. Bogna Słupska-Uczkiewicz – Izba Adwokacka we Wrocławiu

48 . adw. Grzegorz Małek – Izba Adwokacka w Krakowie

49 . adw. Werner Gruszka – Izba Adwokacka w Katowicach

50 . adw. Marek Gruszka – Izba Adwokacka w Katowicach

51 . adw. Justyna Zając – Izba Adwokacka w Rzeszowie

52 . adw. Wojciech Zając – Izba Adwokacka w Rzeszowie

53 . adw. Jerzy Krzywicki – Izba Adwokacka w Warszawie

54 . adw. Anna Karczewska – Kraków (były adwokat)

55 . adw. Marek Raszewski – Izba Adwokacka w Częstochowie

56 . adw. Tadeusz Szumowski – Izba Adwokacka w Warszawie

57 . adw. Marek Proszewski – Izba Adwokacka w Opolu

58 . adw. Andrzej Matusiewicz – Izba Adwokacka w Rzeszowie

59 . adw. Zbigniew Mrówczyński – Izba Adwokacka w Krakowie

60 . adw. Monika Walancik – Izba Adwokacka w Krakowie

61 . adw. Katarzyna Kępa-Moroz – Izba Adwokacka w Warszawie

62 . adw. Paweł Lewiński – Izba Adwokacka w Krakowie

63 . adw. Adam Leszczyński – Izba Adwokacka w Krakowie

64 . adw. Sylwia Jupa – Izba Adwokacka w Częstochowie

65 . adw. Mariusz Kostrzewski – Izba Adwokacka w Częstochowie

66 . adw. Daniel Kostrzewski – Izba Adwokacka w Częstochowie

67 . adw. Dominika Roj – Izba Adwokacka w Częstochowie

68 . adw. Barbara Broda – Izba Adwokacka w Częstochowie

69 . adw. Aleksandra Wilk-Fojud – Izba Adwokacka we Wrocławiu

70 . adw. Jan Kosch – Izba Adwokacka w Krakowie

71 . adw. dr Monika Strus-Wołos – Izba Adwokacka w Radomiu

72 . adw. Bartosz Prusiński – Izba Adwokacka w Łodzi

 

Źródło: wPolityce.pl Autor: red.
Fot. wikipedia