NASZ TEMAT. Firma z Białej ma lotnisko w Gdyni. Wiemy, co dokładnie kupili

Zgodnie z informacjami z gdańskiego Sądu Okręgowego do końca tygodnia powinny być załatwione wszystkie formalności związane z kupnem przez bialską firmę INBAP Intermodal lotniska w Gdyni Kosakowie. Dostaliśmy listę nieruchomości, rzecz i praw do użytkowania, które kupiła firma z Południowego Podlasia.

O sprawie zakupu przez znaną u nas, ale nie kojarzoną w żaden sposób lotnictwem spółkę INBAP Intermodal lotniska w Gdyni-Kosakowie piszemy od kilku dni. Lotnisko sprzedawał syndyk masy upadłościowej. Inwestycja w nowoczesny port lotniczy, jaką przeprowadziło m.in. miasto Gdynia, okazała się niewypałem – zakwestionowała ją Komisja Europejska, cofając środki na budowę.

CZYTAJ TEŻNASZ NEWS. Jeszcze w tym tygodniu warunkowa umowa kupna lotniska w Gdyni. Firma z Białej będzie musiała uruchomić loty, inaczej może stracić miliony

INBAP, znany w Białej Podlaskiej m.in. z Centrum Handlowego Rywal był jedynym oferentem w przetargu. Złożył ofertę opiewającą na 8 mln 666 tys. złotych i, rzecz jasna, wygrał.

OTO LISTA KUPIONYCH NIERUCHMOŚCI, RZECZY I PRAW

– Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zielonej 41 obejmującej działki o numerze ewidencyjnym 2266 o pow.924 m², 2257 o pow.1001 m², 2256 o pow.1001 m², 2259 o pow.1686 m² , 2264 o pow.1003 m², 2265 o  pow.2094 m², 2268 o pow.3003 m² zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym w trakcie prac budowlanych

– Prawo własności środków trwałych i wyposażenia

– Prawo własności zapasów magazynowych

– Dokumentacja techniczna wytworzona przez Port Lotniczy Gdynia- Kosakowo Spółka z o.o., w tym pozwolenia na budowę i użytkowanie.

– Prawo dysponowania, do września 2040 roku, nieruchomościami o powierzchni 264,7560  ha  obejmującymi:

Cześć lotniczą lotniska wraz z zasadniczą infrastrukturą lotniskową obejmującą

  • drogę Startową RWY 31/13 wraz z oświetleniem nawigacyjnym (element współużytkowany z użytkownikiem wojskowym);
  • drogi kołowania nr G,D,H;
  • wewnętrzne drogi samochodowe;
  • płaszczyznę postoju samolotów PPS nr 3;
  • płaszczyzny przedhangarowe.

Budynek wielofunkcyjny służb lotniskowych wraz z przyległym parkingiem samochodowym;

Lotniskową stację zasilania SN wraz z systemem sterowania oświetleniem nawigacyjnym;

Bazę paliw lotniczych;

Budynek Terminala GA (w budowie) wraz z przyległym parkingiem samochodowym;

Część ogólnodostępną lotniska obejmującą drogę dojazdową do lotniska i ogrodzenie lotniska

Co INBAP z Białej Podlaskiej chce robić na lotnisku w Gdyni? Firma nie zdradza szczegółów, nie odpowiedziała też dotychczas na nasze pytania. Wiadomo, że jej przedstawiciele rozmawiali o tym z władzami Gdyni.

Firma Inbap formalnie nie miała obowiązku wyjaśniać Miastu, jakie ma plany, jednak ze względu na wagę tej sprawy, poprosiliśmy o spotkanie – powiedziała nam wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała. – W czasie telekonferencji prezes tej spółki stwierdził, że zamierza prowadzić tam m.in. działalność transportową-logistyczną opartą na General Aviation, tj. ruchu małych samolotów.

Co się stanie, jeśli INBAP nie uruchomi lotniska?

Warto podkreślić, że z umów zawartych m.in. z MON wynika, że prowadzenie działalności lotniczej jest tam konieczne, a jej nieusprawiedliwione zaniechanie lub zastąpienie inną działalnością poskutkuje rozwiązaniem umowy – mówi wiceprezydent Gdyni.

W rozmowie podkreślaliśmy ten fakt, aby Inwestor miał pełną świadomość, że ewentualne sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystanie gruntów lotniska może spowodować po jego stronie utratę wszystkich zainwestowanych środków – podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała.

CZYTAJ TAKŻE:TYLKO U NAS. Firma z Białej kupiła lotnisko w Gdyni, teraz może mieć problem. Nowe informacje o sensacyjnej transakcji

 

 

 

 

 

 

Źródło: podlaski.info Autor: red.
Fot. airport-gdynia