Dzieci z regionu bez problemu wróciły do szkoły

Uruchomienie funkcjonowania szkół podstawowych klas 1-3 i szkół specjalnych w formie stacjonarnej oraz kontynuacja nauki zdalnej dla wszystkich pozostałych uczniów, a także akcja badań przesiewowych nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół na obecność koronawirusa były tematami wideokonferencji, w których uczestniczyli wojewoda lubelski Lech Sprawka, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk i lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Lublinie Maria Jolanta Korniszuk.

Nie otrzymaliśmy żadnych informacji, ani tu w Lublinie, ani moi współpracownicy w delegaturach, by powrót do stacjonarnej i zdalnej nauki natrafił na jakieś problemy. Poświęciliśmy temu bardzo dużo pracy, to przede wszystkim praca dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników, także organów prowadzących. Za ten ogrom pracy bardzo serdecznie dziękuję. Wspieraliśmy dyrektorów i organy prowadzące w tym, by jak najlepiej przygotować szkoły do powrotu do nauki stacjonarnej po długiej przerwie – mówiła Teresa Misiuk.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowali specjalne wytyczne dla szkół. Zasady mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo. W zapisach dla szkół znajdują się rekomendacje dotyczące m.in. organizacji zajęć i dezynfekcji pomieszczeń, a także postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Drugim tematem spotkania było omówienie wyników akcji testowania nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół pod kątem COVID-19. Temat badań na terenie województwa lubelskiego omówiła Maria Jolanta Korniszuk.

W okresie 11-17 stycznia były wykonywane badania wśród nauczycieli i pracowników szkół podstawowych klas 1-3 z terenu województwa lubelskiego. Początkowo było zaplanowanych objęciem badaniami 8 636 osób, ostatecznie zdecydowało się poddać tym badaniom 7 229 osób z 775 szkół na terenie województwa lubelskiego, czyli 84 proc. osób zdeklarowanych zostało objętych badaniami. Wśród osób, które były badane 152 osoby uzyskały wynik dodatni. Są cztery województwa na terenie kraju, gdzie odsetek wyników dodatnich kształtuje się na poziomie 1 proc., ale są też województwa, gdzie ten odsetek jest wyższy i kształtuje się na poziomie 3 proc., albo wyżej. Dyrektorzy szkół współpracując z powiatowymi inspektorami przesyłali listy osób zdeklarowanych do badań, czyli nauczycieli i pracowników, następnie powiatowi inspektorzy wprowadzali te dane do systemu EWP, przekazywali też listy osób do koordynatora laboratorium w wojewódzkiej stacji, a koordynator planował wykonanie badania dla każdej z osób, wyznaczając indywidualny termin. W 35 punktach wymazowych był wydzielony termin na pobranie materiału do badania. Badania przebiegały bez większych nieprawidłowości. Zdarzały się pojedyncze sytuacje, w których była niejasność, co do danego punktu pobrań, ale wszystko zostało natychmiast wyjaśnione. O wyniku badania był powiadamiany indywidualnie pracownik, który miał wynik dodatni. Każda z osób mogła sprawdzić wynik badania na koncie pacjenta. W miejscu, gdzie był pobierany materiał do badań – mówiła Maria Jolanta Korniszuk.

Nawiązując do akcji badań przesiewowych nauczycieli, wojewoda lubelski Lech Sprawka podkreślił: – Było to duże przedsięwzięcie, duża operacja logistyczna. Dziękuję wszystkim pracownikom Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, pracownikom laboratorium i punktów drive-thru oraz inspektorom powiatowym. Ten proces przebiegał bardzo sprawnie. To dowód, że strategiczne działania potrafimy dobrze zorganizować i przeprowadzić.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki z danych przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że podczas całej akcji testowania i badania nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkół na obecność koronawirusa, które odbyły się od 11 do 17 stycznia br., wymazy pobrano od ponad 136 tys. osób na terenie całego kraju. Wyniki otrzymało około 134 tys. z nich. Pozytywny test na obecność koronawirusa dotyczył 2591 osób tj. 2 proc. wszystkich wyników badań.

Lubelskie należy do jednych z województw, w których nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni najchętniej poddawali się badaniom.