Polacy walczyli o swoją wolność. Wojewoda Gmitruczuk przypomniał o bohaterstwie powstańców

158 lat temu, 22 stycznia 1863 roku, młodzi polscy patrioci zagrożeni „branką” do carskiego wojska, chwycili za broń. Ich sprzeciw wobec nasilającego się terroru rosyjskiego stał się detonatorem powstania styczniowego, które – pomimo militarnej przewagi wojsk carskich – trwało do wiosny 1864 roku. Jak mówił Józef Piłsudski, rok 1863 dał wielkość nieznaną – wielkość cudu pracy, ogromu pracy zbiorowej, siły zbiorowej wysiłków woli, siły moralnej.

Upamiętniając bohaterstwo uczestników powstania styczniowego, wicewojewoda lubelski Robert Gmituczuk złożył kwiaty pod Pomnikiem i Kopijnikiem Powstańców poległych pod Panasówką w Zwierzyńcu, przy „Kamieniu Powstańców” w Kodniu oraz pod Pomnikiem Powstańców wzniesionym w miejscu ich straceń oraz przed grobowcem na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Uroczystości w Lublinie poprzedziła msza św. w intencji poległych, pomordowanych, zesłanych na Sybir, represjonowanych i zmarłych powstańców styczniowych, celebrowana w parafii cywilno-wojskowej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Po liturgii w imieniu wojewody lubelskiego, wicewojewoda Robert Gmitruczuk przekazał ks. ppłk. Andrzejowi Piersiakowi dyplom uznania.

Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym powstaniem polskim. Miało charakter wojny partyzanckiej, podczas której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo, że powstańcy początkowo odnosili sukcesy, powstanie zakończyło się porażką. Według szacunków zginęło ok. 30 tys. powstańców, a ok. 38 tys. zostało zesłanych na Sybir. Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, jednak pomino tego, powstanie wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń Polaków.

Lubelszczyzna – jeden z najbardziej aktywnych powstańczych rejonów kraju, wchodziła w powstanie styczniowe z żarliwością uczuć patriotycznych, których symbolem są postacie Romualda Traugutta, Mariana Langiewicza, Michała Heydenreicha „Kruka”. Tutaj działało doskonale zorganizowane państwo podziemne, ludność cywilna wspierała powstańców i stoczono wiele bitew, z których największą, a jednocześnie ważne polskie zwycięstwo, rozgrano pod Żyrzynem.

Fot. Ewelina Szulc/LUW