Brakuje szczepionek dla wszystkich Polaków, a Rzecznik Praw Obywatelskich chce szczepić imigrantów!

Bardzo dziwne  zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak donosi portal wPolityce.pl Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do rządu z zapytaniem, co ze szczepieniami uchodźców i emigrantów.

Biuro RPO opublikowało w poniedziałek pismo skierowane do szefa KPRM, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

RPO wskazał, że szczepieni na koronawirusa w etapach 0 – III mają być tylko imigranci z prawem do pobytu w Polsce ze względu na wykonywaną pracę, której rodzaj bądź charakter będzie uprawniać do szczepień.

Wyklucza to – jak sygnalizuje rzecznik – pozostałych imigrantów, w tym nie tylko mających status uchodźcy, ale i tych, którzy o to wnieśli.

Bodnar podnosi, że z zapisów programu wynika, iż zaszczepione będą mogły zostać wyłącznie osoby mające prawo do stałego lub czasowego pobytu ze względu na wykonywaną w Polsce pracę, której rodzaj bądź charakter uprawniać będzie do szczepień w etapach 0 – III.

Zapis taki – jak akcentuje RPO – skutkuje wykluczeniem z programu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych, które nie są związane z określonym rodzajem pracy; osób przebywających w Polsce na podstawie wiz; osób oczekujących na rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt; osób objętych ochroną międzynarodową oraz osób ubiegających się dopiero o taką ochronę.

Dokument nie gwarantuje tym osobom, jak twierdzi rzecznik, możliwości skorzystania ze szczepień w ostatniej fazie etapu III, czyli w trakcie powszechnego szczepienia populacji dorosłej.