26 stycznia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej przekazali poduszki do Domowego Szpitala w Białej Podlaskiej przy ul. Spółdzielczej. Poduszki wykonane zostały przez skazanych z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej w ramach programu readaptacji społecznej „Razem możemy więcej”.

Skazani przebywający w „więzieniu przy Prostej” przy zaangażowaniu kadry bialskiej jednostki chętnie włączają się w akcje charytatywne i pomocowe. Takie działania są niezwykle ważne w procesie resocjalizacji.

Inicjatywa odbyła się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga.