Ogromne pieniądze z UE dla regionu

Od 18 stycznia 2021 r. trwają konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa – najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na realizację nowego programu regionalnego. Województwo lubelskie jest piątym regionem, w którym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, przedsiębiorcami, organizacjami samorządowymi i mieszkańcami.
Konsultacje online

Spotkanie z województwem lubelskim otworzyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Nasz region reprezentował Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

– Fundusze unijne w przyszłej perspektywie to wielka szansa dla rozwoju naszego regionu. Jesteśmy teraz na etapie negocjowania jak najlepszych warunków programu na lata 2021-2027, a pieniądze z polityki spójności i innych programów będą nieocenionym wsparciem w rozwój potencjału naszego województwa – podsumował marszałek Michał Mulawa. Istotnym potwierdzeniem na to, że województwo lubelskie sprawnie i efektywnie wydatkuje środki europejskie dostępne w obecnym programie regionalnym jest to, że do końca grudnia wykorzystane zostało już blisko 95% alokacji.

Wideokonferencja – konsultacje #UmowaPartnerstwa

Projekt Umowy Partnerstwa

Umowa ta określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, w tym także środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie jest to kwota 76 mld euro wkładu UE dla Polski, w tym Fundusz na rzecz sprawiedliwej Transformacji w wysokości 4,4 mld euro wkładu UE (razem z transferem uzupełniającym w wysokości 562 mln euro), z czego Województwo Lubelskie otrzyma 248 mln euro.

– Warto podkreślić, że jesteśmy drugim co do wysokości środków programem regionalnym w Polsce. Pieniądze z nowej perspektywy finansowej trafią m.in. na przedsiębiorczość, inwestycje w innowację, ochronę zdrowia, efektywność energetyczną, czy edukację i sprawy społeczne – dodała Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego Anna Brzyska.

Środki z UE na nową perspektywę

Grafika utrzymana w czerwonej stylistyce. Na grafice napisy #Umowa Partnerstwa województwo lubelskie. poniżej kwoty w ramach programów RPO 1,768 mld euro, FST 248 mln euro, Program Polska Wschodnia około 418 mln euro. Z prawej kontur województwa, pod nim napis "dodatkowo wojewóztwo może liczyć na : programy krajowe, fundusz odbudowy, kontrakt programowy.

Ponadto należy zaznaczyć, iż program regionalny nie jest jedyną kopertą finansową jaką otrzymamy. Województwo Lubelskie skorzysta również z kontynuacji Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej (2,5 mld euro wkładu UE, w tym 418 mln zł dla Województwa Lubelskiego), który będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Liczymy także na środki z kontraktu programowego, gdzie do podziału na wszystkie województwa jest kwota 7, 104 mld euro.

Przypominamy, że podczas konferencji prasowej inaugurującej konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa Premier Mateusz Morawiecki przedstawił podział środków na poszczególne województwa:

 • dolnośląskie – 870 mln euro
 • kujawsko-pomorskie – 1,475 mld euro
 • lubelskie – 1,768 mld euro
 • lubuskie – 736 mln euro
 • łódzkie – 1,631 mld euro
 • małopolskie – 1,541 mld euro
 • mazowieckie – 1,67 mld euro
 • opolskie – 763 mln euro
 • podkarpackie – 1,661 mld euro
 • podlaskie – 992 mln euro
 • pomorskie – 1,129 mld euro
 • śląskie – 2,365 mld euro
 • świętokrzyskie – 1,106 mld euro
 • warmińsko-mazurskie – 1,228 mld euro
 • wielkopolskie – 1,070 mld euro
 • zachodniopomorskie – 1,311 mld euro.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach. Brano pod uwagę między innymi liczbę ludności, wartość PKB na mieszkańca, ubytek ludności, nakłady na B+R na mieszkańca, emisję zanieczyszczeń pyłowych przez zakłady szczególnie uciążliwe, wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej (kolejowy/pasażerski), stopę bezrobocia osób w wieku 50+ (według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) oraz funkcjonowanie organizacji według głównej dziedziny działalności (rozwój lokalny). Warto zaznaczyć, że zostało dotychczas podzielonych około 75% środków, a blisko 25% pozostałych środków planuje się rozdysponować pomiędzy programy regionalne na późniejszym etapie programowania (w ramach negocjacji kontraktu programowego). Powyższa kwota wynosi 7,104 mld euro środków UE i rozdysponowana zostanie na 16 województw.