Ważna wizyta ministra Przemysława Czarnka. W Białej Podlaskiej o zdrowiu naszych dzieci

Wyższe uczelnie sportowe muszą włączyć się w walkę o zdrowie młodych Polaków. Ich rola będzie ogromna zwłaszcza w czasie odbudowy po pandemii COVID-19. W Białej Podlaskiej obyło się niezwykle ważne spotkanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z rektorami polskich uczelni.

– Pierwszym obszarem naszych działań będą szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli klas I-III realizowane w formie stacjonarnej oraz zdalnej, sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, przygotowane przez zespół specjalistów z AWF – podkreślił Przemysław Czarnek. – Drugi obszar również dotyczy zdrowia i kondycji fizycznej uczniów – to propozycja dodatkowych, pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, które będą organizowane we wszystkich gminach. Chodzi o to, aby dać szansę uczniom na znalezienie atrakcyjnej alternatywy spędzenia wolnego czasu i aktywizować młodych w tych obszarach, w których oni sami chcą i mogą się z sukcesem realizować – wskazał minister.

Jak informuje MEiN podczas spotkania zwrócono uwagę na niepokojące zjawisko zwolnień z lekcji WF i niechęci uczniów do ćwiczeń, a także systemu kształcenia nauczycieli oraz metod pracy stosowanych zarówno na zajęciach realizowanych w ramach ramowych planów nauczania oraz zajęciach pozalekcyjnych.

Dzisiejsza dyskusja dotyczyła również roli jaką odgrywa uczelnia w poprawie kondycji społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, a także kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

W spotkaniu w Białej Podlaskiej udział wzięli: prof. dr hab. Bartosz Molik, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; prof. dr hab. Jerzy Sadowski, Prorektor ds. Filii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej; prof. dr hab. Paweł Cięszczyk, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; prof. dr hab. Andrzej Klimek, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; dr hab. Dariusz Wieliński, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; prof. dr hab. Grzegorz Juras, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz prof. dr hab. Andrzej Rokita, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

 

Źródło: MEiN Autor: red.
Fot. podlaski.info