Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego z udziałem wojewody

W Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. W spotkaniu, poza starostami i wicestarostami z terenu województwa na czele z przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego Zdzisławem Antoniem, uczestniczyli: posłowie na Sejm RP: Jerzy Bielcki, Sławomir Skwarek, Krzysztof Szulowski, Sławomir Zawiślak, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski, wojewoda lubelski Lech Sprawka, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Jednym z tematów posiedzenia było omówienie planowanej przez ministra zdrowia restrukturyzacji podmiotów leczniczych, w tym szpitali powiatowych.

Gdyby w obecnej strukturze właścicielskiej doszło do porozumienia między organami tworzącymi, a w ślad za tym dyrektorami szpitali, zespołami kierującymi, to można wypracować zoptymalizowaną sieć świadczeń, bo do tego, to się sprowadza – mówił wojewoda lubelski. – Po analizie sytuacji doszliśmy do wniosku, że najlepiej byłoby strukturę oddziałową szpitali projektować na podstawie tej, gdzie są fachowcy z danej dziedziny. W wielu szpitalach powiatowych funkcjonują oddziały w oparciu o kadrę niewłasną. Czy nie można byłoby dokonać jednak pewnego podziału, również w zależności od poziomu referencyjnego tak, by zapewnić strukturę, która umożliwiłaby funkcjonowanie w ramach dobrego rachunku finansowanego wszystkich szpitali – dodał Lech Sprawka.

Zarządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 roku, utworzony zostanie Zespół do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Zarząd Związku Powiatów Polskich zajął stanowisko w sprawie planów ministerstwa zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne i prosi o dopuszczenie przedstawiciela Związku Powiatów Polskich do udziału w pracach Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących tej restrukturyzacji.

Źródło: LUW Lublin
Fot. LUW/Paweł Paszko