Przekaż 1% podatku na SKEF

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. SKEF w szerokim zakresie działa na rzecz swoich członków i konsumentów usług finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza na wspieranie najbardziej potrzebujących, realizując programy w zakresie edukacji finansowej.

Wpłaty 1% podatku Stowarzyszenie może przeznaczyć na wsparcie następujących działań:

Szkolenia i projekty z zakresu edukacji finansowej  i konsumenckiej

SKEF swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje m.in. w organizacji i prowadzeniu projektów i szkoleń z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej. Zwracając szczególną uwagę na potrzeby konsumentów usług finansowych, swoje działania edukacyjne Stowarzyszenie kieruje do różnych grup wiekowych, realizując projekty m.in.: „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”, „Senior na Plus! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus” , „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior”- itd. Tym, co wyróżnia SKEF spośród innych podmiotów, jest zakres merytoryczny proponowanych warsztatów. Priorytetem jest podnoszenie świadomości ekonomicznej, finansowej poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności w następujących obszarach: planowanie finansowe, zarządzanie finansami osobistymi, budżet domowy, nadmierne zadłużenie, itp.

Fundusz stypendialny

Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa
i dziennikarstwa, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym i charytatywnym oraz wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa.

1% podatku na rzecz SKEF można wpłacać
na rachunek:
Santander Bank Polska S.A.
34 1090 1102 0000 0001 1200 8689

Wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłat w latach poprzednich, serdecznie dziękujemy i ponownie prosimy o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz SKEF. Zapewniamy, że wpłaty, które otrzymujemy, stanowią dla uczestników projektów realizowanych w ramach środków pozyskanych z 1% ogromne wsparcie i są dowodem na to, że wspólne nasze działania są potrzebne, konieczne i użyteczne.
Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1% podatku dochodowego na rzecz SKEF.
Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia oraz bezpłatny program do rozliczenia PIT za rok bieżący znajdziecie Państwo na stronie www.skef.pl