130 konkretnych działań dla niepełnosprawnych. Rząd przyjął strategię

Rząd przyjął Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Dzisiaj założenia programu przedstawił premier Mateusz Morawiecki.

Jak informuje Kancelaria Premiera, „realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami”.

Strategia powstała we współpracy wiceministra i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika z przedstawicielami środowisk osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

– Jest w nich 130 zaplanowanych działań wraz z konkretnymi wskaźnikami, które pokażą, czy wypełniamy i kiedy wypełniamy cele tej strategii tak, żeby była jak najbardziej konkretna i realistyczna – powiedział Mateusz Morawiecki.

Według premiera ważną rolę odgrywać będzie aktywizacja niepełnosprawnych: umożliwienie im realizowania się zawodowego, zarabiania, kultywowania pasji.

Obecnie współczynnik aktywności zawodowej to nieco powyżej 28 proc. My stawiamy sobie co najmniej 45 proc. za 10 lat i to będzie powyżej średniej bardzo bogatych krajów zachodnich, a więc jest to cel, na ten moment, bardzo ambitny – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Nadal będziemy kontynuować poprawę warunków życia, ochrony socjalnej, ochrony społecznej, warunków bytowych osób z niepełnosprawnościami – zapowiedział premier.

Osoba niepełnosprawna nie jest przede wszystkim biorcą świadczeń, kimś, kto się domaga, by się nad nim pochylić. Jest obywatelem, chce żyć na miarę swoich możliwości, a zadaniem państwa jest udzielić wsparcia adekwatnego do potrzeb tej osoby – podkreślił wiceminister Paweł Wdówik, który sam jest osobą niewidomą.

Poszczególne programy wynikające ze strategii będą przedstawiane w najbliższych dniach i tygodniach.

Źródło: KPRM Autor: red.
Fot. KPRM