Potężne inwestycje w radzyńskie wodociągi. Prace za ponad 27 milionów

Modernizacja oczyszczalni ścieków, magistrali wodociągowych i budowa nowych odcinków wodociągu – to najważniejsze założenia planu rozwoju sieci wodociągowej w Radzyniu Podlaskim. Koszt projektu: ponad 27 milionów złotych.

Przedstawiony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 2021-2025 został przedstawiony na sesji Rady Miasta.

Można go podzielić na dwie części. W zakresie poprawy zaopatrzenia w wodę zaplanowano przebudowę sieci wodociągowej niezbędnej do utrzymania jakości wody oraz niskiego poziomu strat wody i zmniejszania kosztów usuwania awarii, a także rozbudowę sieci wodociągowej.

CZYTAJ TAKŻE: Drożej za wodę w Białej Podlaskiej! Litwiniuk potwierdza kolejne podwyżki!

Zmodernizowana będzie magistrala wodociągowej na ul. Partyzantów (1200 mb) oraz na ul. Warszawskiej (250 mb). Planowane wydatki: na ul. Partyzantów w 20021 r. 500 tys. Zł, w 2021 – 1 mln zł, na ul. Warszawską w 2023 – 300 tys. zł. Zupełnie nowy wodociąg powstanie w 2021 roku przy ul. Truskawkowej (400 mb) a dwa lata później przy ul. Wisznickiej (350 mb). Łączny koszt to około 400 tys. zł.

Jak informuje radzyński magistrat kolejnym zadaniem będzie wdrożenie systemu informacji geograficznej GIS w celu poprawy zarządzania sieciami i usługami wodno-kanalizacyjnymi, zwiększenia możliwości komunikowania się i współpracy z klientami Przedsiębiorstwa. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024 a łączny koszt to 270 tys. zł.

Druga część planu to rozwój i modernizacja systemu odprowadzania ścieków oraz obniżenia kosztów usuwania awarii. Złoży się na to modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z zakupem specjalistycznego samochodu czyszczącego. W latach 2021-2021 modernizowana będzie gospodarka osadowa (300 tys. zł), w 2023 roku zostanie stworzony projekt modernizacji oczyszczalni (500 tys. zł). Modernizacja będzie realizowana w latach 2024-2025. Zaplanowane wydatki to łącznie 24 mln zł.

Przebudowana zostanie też sieć kanalizacyjna na ul. Wisznickiej (rok 2021 – 100 tys. zł), na ul. Spółdzielczej (2022 – 200 tys. zł) oraz Warszawskiej (2023 r. – 300 tys. zł).

Nakłady te Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ma zamiar finansować ze środków własnych (zysk, amortyzacja, środki skumulowane w poprzednich latach), pożyczek (z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), kredytu komercyjnego i środków unijnych. Pożyczki i kredyty zaciągnięte na realizację zadań będą spłacane przez PUK.

CZYTAJ TAKŻE: 11 chętnych na rewitalizację Pałacu Potockich

Źródło: radzyn-podl.pl Autor: red.
Fot. PUK