Więcej pieniędzy na walkę z zarazą dla naszych szpitali

Władze województwa lubelskiego przyznały więcej pieniędzy na walkę ze skutkami pandemii. Mowa o 5,3 milionach złotych, które zwiększą pulę środków wykorzystywanych przez 18 placówek. Wśród nich: szpital i stacja pogotowia ratunkowego w Białej Podlaskiej.

 Staramy się na bieżąco reagować na wszelkie potrzeby związane z walką z COVID-19 w naszym województwie, szczególnie dla jednostek będących na pierwszej linii frontu, stąd decyzja o kolejnych środkach z funduszy unijnych, mających wspomóc szpitale i inne podmioty lecznicze w regionie – powiedział członek zarządu województwa Zdzisław Szwed.

Dzięki zwiększeniu dofinansowania, w projekcie skierowanym do 18 podmiotów leczniczych, podległych samorządowi województwa lubelskiego, będzie możliwy zakup kolejnych, niezbędnych w walce z pandemią, środków ochrony osobistej oraz
16 transportowych komór izolacyjnych. Dodatkowa kwota pozwoli na wyposażenie szpitali wojewódzkich oraz innych podmiotów leczniczych m.in. w maski medyczne, fartuchy, rękawice, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, transportowe komory izolacyjne (urządzania przeznaczone do transportu pacjentów o wysokim ryzyku zakażenia biologicznego), środki ochrony osobistej takie jak: półmaski FFP2 (bez zaworka) i FFP3 (z zaworkiem), maseczki chirurgiczne, kombinezony, ochraniacze na buty długie, czepki, gogle, przyłbice.

To nie jedyne wsparcie jakie Zarząd Województwa Lubelskiego skierował do podmiotów leczniczych oraz ośrodków pomocy społecznej z funduszy europejskich w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa. W sumie na wsparcie jednostek ochrony zdrowia z naszego regionu, w ramach RPO WL 2014-2020, przeznaczono już blisko 75 mln zł.

CZYTAJ TAKŻE: Największy transport jednorazowego sprzętu medycznego do walki Covid-19 dotarł do Małaszewicz

Źródło: UMWL Autor: red.
Fot. podlaski.info