BORKI. Ciekawa publikacja Ośrodka Kultury

Zapraszamy do lektury nowej książki wydanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach. Jest to Pamiętnik Józefa Pachały – wrzosowianina żyjącego na przełomie XIX i XX w. Wydanie jego wspomnień właśnie teraz jest o tyle doniosłe, że w roku 2020 obchodziliśmy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej będącej decydującym momentem wojny polsko-bolszewickiej (1919-1920), w której Pachała brał aktywny udział, o czym pisał właśnie w Pamiętniku.

W Przedmowie Radosława Sałaty czytamy: „Józef Pachała jest postacią interesującą, zwłaszcza w kontekście walk o odzyskanie Niepodległości przez Polskę. Należał do tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) działającej na terenie zaboru rosyjskiego, której szeregi nie tylko zasilał, ale także organizował jej struktury w powiecie radzyńskim. Po odzyskaniu Niepodległości za udział w wojnie polsko-bolszewickiej był nagrodzony przez Józefa Piłsudskiego aktem nadania ziemi na Kresach Wschodnich (daru jednak nie przyjął, twierdząc, że walczył o wolną Polskę, a nie o korzyści materialne); posiadał szereg odznaczeń, m. in. Krzyż Walecznych i Medal Niepodległości. Z tekstu Marka Korulczyka wynika natomiast, że również po 1918 roku był postępowym i aktywnym organizatorem życia społecznego.

>W Pamiętniku, którego rękopis dotychczas nie został opublikowany w całości (według rodziny Pachały, zachowany tekst nie stanowi całości, ponieważ pewna część została bezpowrotnie utracona), Pachała poczynił zapisy dotyczące, m. in.: formowania POW w powiecie radzyńskim oraz działań na szlaku bojowym jego jednostki (1914–1920). Znajdziemy w nim również obrazy codzienności żołnierskiej, a nawet refleksje o rodzinie.

Wydaliśmy nową książkę pt. Pamiętnik Józefa Pachały

? Zapraszamy do lektury nowej książki wydanej przez Gminny Ośrodek…

Opublikowany przez GOKiS Borki Czwartek, 18 lutego 2021