Co dalej ze szczepieniami w naszym regionie. Wojewoda zdradza szczegóły

Dziękuję wszystkim jednostkom samorządu gminnego na terenie województwa lubelskiego za realizowanie polecenia wojewody. Jest pozytywny odzew, bez żadnego buntu. Organizacja transportu do punktów szczepień przebiega w sposób harmonijny. To znacznie usprawnia przebieg szczepień – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas briefingu prasowego poświęconego szczepieniom przeciw COVID-19, szczepieniom w domu pacjenta oraz dodatkowym wyjazdowym punktom szczepień w województwie.

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Karol Tarkowski, zastępca dyrektora ds. medycznych w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie Magdalena Czarkowska i wójt Gminy Wysokie Dorota Dobrzyńska.

Zostaliśmy zobligowani do zorganizowania transportu i umożliwienie dotarcia osobom do punktu szczepień. W gminie Wysokie uruchomiliśmy samochód gminny, osoby z niepełnosprawnościami, i osoby, które mają problem z dotarciem do punktu szczepień, są dowożone. Uruchomiliśmy też specjalny numer dla pacjentów, którzy potrzebują transportu. Mogą dzwonić lub zgłaszać taką potrzebę w punkcie szczepień. Ściśle współpracujemy z punktem szczepień, który działa w miejscowości Wysokie – podkreślała Dorota Dobrzyńska.

Sieć populacyjnych punktów szczepień uzupełnią specjalne wyjazdowe punkty szczepień. Dotrą do pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie przyjmą szczepionki w punkcie stacjonarnym, tzw. pacjentów leżących.

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu ze względów zdrowotnych. Na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez Internet lub telefonicznie. Podstawą jest bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej.

Zasadniczym modelem szczepienia osób w domu są te punkty szczepień, które mają własne mobilne zespoły. Dziesięć mobilnych zespołów, które wyłonił lubelski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, służy wypełnieniu luki w stosunku do tych punktów szczepień, które tych mobilnych zespołów nie zorganizowały, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala tymczasowego realizującego szczepienia przy ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie, który z założenia miał nie mieć mobilnego zespołu do szczepień w domu. Warto rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza, gdy pacjent, który się zarejestrował i ma ustalony termin w punkcie szczepień, w którym nie ma mobilnego zespołu powinien poprzez kontakt z lekarzem POZ, zamówić mobilny zespół. I druga sytuacja – jest wiele osób, które są częściowo zarejestrowane w systemie, tzn. zadeklarowały chęć zaszczepienia, nie było wolnych terminów, ale w miarę przebiegu procesu szczepień, taką możliwość będą mogły uzyskać. Mobilne zespoły miały możliwość wczoraj możliwość dokonania pierwszych zamówień, a w następnym tygodniu nastąpi początek sczepień przez te mobilne zespoły – mówił wojewoda lubelski.

Poradnia POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ. Sprawdza, czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie. Po potwierdzeniu, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień, może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

Rozstrzygnęliśmy konkurs na tzw. punkty mobilne, które będą bezpośrednio dojeżdżały do pacjenta. Cztery z tych dziesięciu punktów, są zlokalizowane mniej więcej na terenie dawnego województwa lubelskiego, dwa na terenie Białej Podlaskiej, dwa to obszar Chełma i Krasnegostawu, dwa na terenie Zamojszczyzny, jeden w Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. Niezależnie od tych dodatkowych dziesięciu punktów, ponad 300 punktów na terenie województwa zadeklarowało chęć wyjazdu do pacjentów – zaznaczył dyrektor Tarkowski.

NFZ zorganizował na terenie kraju 117 dodatkowych wyjazdowych punktów szczepień. W województwie lubelskim 10: SPZOZ w Kazimierzu Dolnym, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej B. D. M. UNI-MED Ludwin-Kolonia, Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Opolu Lubelskim, Centrum Zdrowia Natalia Pruchniewicz w Łukowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, SPZOZ w Krasnymstawie, SPWSS w Chełmie, SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, Medycyna Polska Spółka z o. o. w Zamościu.

Złożenie oferty przez Instytut Medycyny Wsi było czymś oczywistym. To kontynuacja działań podejmowanych przez Instytut. Punkt mobilny został wzmocniony. Zostały zorganizowane zespoły wyjazdowe, w których skład wchodzą lekarz, pielęgniarka, którzy bezpośrednio jeżdżą do pacjentów. To osoby, które wymagają zaszczepienia w domu, mieszkają w trudnych warunkach, są niepełnosprawne i gdzie musi pojechać zespół w pełni przygotowany. Kwalifikacja takich pacjentów trwa dłużej niż w punkcie szczepień, trzeba też zostać z nimi po szczepieniu w celu obserwacji. Wprowadziliśmy system, gdzie następnego dnia lub jeszcze tego samego, w którym miało miejsce szczepienie, pielęgniarka dzwoni do pacjenta i pyta, czy wszystko w porządku – mówiła Magdalena Czarkowska.

Do tej pory na terenie województwa przeprowadzono 137 68 szczepień (pierwsza dawka 94 696, druga 42 372). To ponad 4,5 proc. populacji województwa lubelskiego.

Źródło: LUW Lublin
Fot. Katarzyna Link/LUW