„Kulinarne skarby Wielkanocy. Konkurs dla mieszkańców mniejszych miejscowości

Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego ogłosił konkurs dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego na opis i przepisy tradycyjnych potraw wielkanocnych.

Wielkanoc to największe święto chrześcijańskie, które w dawnej Polsce przerodziło się w największe święto kulinarne z różnorodnością tradycyjnych potraw na stole.

Pokarm w czasie świąt Wielkiej Nocy ma szczególne znaczenie. Jego święcenie jest jednym z najstarszych i najważniejszych zwyczajów świątecznych.

Każda potrawa ma swoje symboliczne znaczenie, które jest bardzo ważną częścią religijnego kultu i właściwego przeżywania tego świątecznego czasu.

Baranek – to symbol łagodności, niewinności i czystości oraz ofiary.
Jajka – najważniejsze na stole, głęboko związane z symboliką świąt – oznaczają triumf życia nad śmiercią oraz odrodzenie
i zmartwychwstanie.
Mazurek – ozdoba wielkanocnego stołu, związane z Wielkim Postem jest nagrodą za wytrwanie w poście i za jego zakończenie. Symbolizuje kunszt i doskonałość, nieukształtowaną materię, która przemienia się
w doskonałą formę.
Chleb i sól – podstawowy pokarm, który ma znaczenie siły życia, sił moralnych i sił duchowych.
Chrzan i ćwikła – unieszkodliwione nieszczęście, by odpędzić złe duchy i sprowadzić na rodzinę spokój.
Szynki, kiełbasa, mięsa – to znak dostatku przez cały rok oraz zdrowie dla całej rodziny.

Zwyczaje przed Wielkanocą wg tekstu z książki: „W staropolskiej kuchni i przy polskim stole”(aut. Marii Lemnis): „W Wielki Piątek młodzież dworska i miejska urządzała „pogrzeb żuru i śledzia”. Gliniany garnek z żurem tłuczono, natomiast śledzia wieszano na gałęzi za karę, iż przez sześć tygodni panował nad mięsem, morząc żołądki ludzkie słabym posiłkiem swoim.
W Wielką Sobotę zarówno w miastach jak i po wsiach, zanoszono do kościoła jaja oraz sól, którą po poświęceniu kładziono na świątecznym stole”.

Chcąc wspierać kultywowanie tradycji sporządzania potraw wielkanocnych zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich Województwa Lubelskiego do udziału w konkursie
na kulinarne skarby wielkanocne. Przepisy powinny:

być opisane według tradycji kulinarnych dotyczących danego produktu/potrawy/przetworu i ich związek ze świętami Wielkanocy,
zawierać listę składników (surowce potrzebne do wykonania specjału),
opisywać sposób przygotowania,
do opisu prosimy o załączenie zdjęcia lub innej formy graficznej.

Celem konkursu jest promowanie wieloletnich tradycji kulinarnych związanych z okresem wielkanocnym oraz zachęcenie lokalnej społeczności do przygotowywania potraw charakterystycznych dla świąt Wielkanocnych.

Konkurs służy aktywizacji mieszkańców Lubelszczyzny oraz promocji dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego w aspekcie kulinarnym.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub ich opiekunów zamieszkujących obszary wiejskie.
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci 30 zestawów zawierających akcesoria kuchenne.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w terminie do 26 marca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: [email protected] oraz tradycyjnej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin,
z dopiskiem: Konkurs „Kulinarne skarby Wielkanocy”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 4 kwietnia 2021 roku.

Organizatorem konkursu jest Województwo Lubelskie, wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL w Lublinie:

tel. (81) 44 16 538 oraz (81) 44 16 802

e- mail: [email protected]

Źródło: www.lubelskie.pl
Fot. www.lubelskie.pl