Wiemy, kto zbuduje kolejny odcinek A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską

Oferta firmy POLAQUA (467 661 011,65 zł) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę trzeciego z czterech odcinków autostrady A2 Siedlce – Biała Podlaska. Chodzi o fragment pomiędzy rejonem miejscowości Swory a węzłem Biała Podlaska. O autostradę od lat zabiega senator Grzegorz Bierecki.

A2 po nowym śladzie 

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 14 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni, betonowa lub bitumiczna, określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Kalendarium

18 listopada 2020 r. – ogłoszenie przetargu w formule Projektuj i buduj

19 stycznia 2021 r. – otwarcie ofert

22 lutego 2021 r. – wybór najkorzystniejszej oferty

II kwartał 2021 r. – planowane podpisanie umowy z wykonawcą

A2 od węzła Lubelska do granicy państwa

W sierpniu 2020 r. oddaliśmy do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na ostatni odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.

Na kolejny fragment od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się cztery postępowania przetargowe. 22 stycznia br. poznaliśmy oferty na Malinowiec – Łukowisko, natomiast w lutym br. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na A2 w. Siedlce Zach. – rejon m. Malinowiec oraz w.Łukowisko – rejon miejscowości Swory.

W przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią, 30 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. 3 lutego 2021 r. odbyło się otwarcie ofert. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Według senatora Grzegorza Biereckiego, który od lat zabiega o powstanie autostrady, ta droga to ogromna szansa dla rozwoju regionu i dowód na to, że PiS w przeciwieństwie do poprzednich ekip, poważnie myśli o Polsce Wschodniej.
poster

– Dzięki temu połączeniu z Białej Podlaskiej dojedziemy do Warszawy w nieco ponad godzinę. To sprawia, że południowe Podlasie, północna Lubelszczyzna zaczynają być bardzo blisko centrum Polski. Obszar niegdyś słabo rozwinięty (a chciano żeby takim pozostał), który nazywano Polską B, dziś na naszych oczach staje się taką samą Polską, jak inne regiony kraju – Polską A – piękną, kwitnącą z dobrymi perspektywami rozwoju gospodarczego – mówi Grzegorz Bierecki.