TUCZNA: Podatek na indywidualny numer konta

 

 

 

 

Ważny komunikat dla właścicieli gruntów i budynków!

Urząd Gminy Tuczna informuje, że od 2021 r. wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należy dokonywać na indywidualne numery rachunku bankowego.

Z nowym rokiem zmienił się numer konta, na który podatnicy wpłacają należności podatkowe. Oto szczegóły:

  • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, na łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne
    Do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Nowe numery rachunków znajdą Państwo w tegorocznych decyzjach podatkowych. Wszystkie wpłaty dokonane na dotychczasowy numer konta bankowego, przed doręczeniem nowych decyzji, zostaną zaksięgowane na właściwych kontach.
  • Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby prawne
    Numer konta pozostaje bez zmian: 53 8025 0007 0550 0286 2000 0010
  • Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne Numer konta pozostaje bez zmian: 53 8025 0007 0550 0286 2000 0010