Sejmik walczy ze smogiem. Nie chcemy być truci dymem

Sejmik województwa lubelskiego przyjął uchwałę antysmogową. Zakłada ona m.in. wymianę przestarzałych kotłów. Jak ważna jest walka z trującym dymem przekonuje choćby wczorajsza sytuacja z Białej Podlaskiej, gdy trzeba było ogłosić stan zagrożenia z powodu poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu.

Rokrocznie przygotowywane analizy danych z monitoringu jakości powietrza potwierdzają, że największym problemem w skali województwa pozostaje zanieczyszczenie powietrza obserwowane szczególnie w sezonie grzewczym. Koronną przyczyną występowania przekroczeń jest emisja z systemów indywidualnego ogrzewania budynków oraz niekorzystne w tym czasie warunki meteorologiczne.

Mając to na uwadze, a także fakt, że na poziom jakości powietrza wpływa nie tylko lokalna emisja zanieczyszczeń, ale też ich napływ ze źródeł zlokalizowanych na obszarach sąsiadujących, Samorząd Województwa Lubelskiego postanowił opracować dokument, który obejmuje całość województwa i stawia jednakowe wymagania wszystkim mieszkańcom regionu. Kolejne wersje projektu były kilkakrotnie poddane konsultacjom społecznym – czytamy w informacji opublikowanej na stronie lubelskie.pl

Przyjęta przez Sejmik uchwała zakłada m.in. stopniową wymianę przestarzałych, „trujących” instalacji – w szczególności kotłów – o mocy mniejszej niż 1 MW (docelowo do 1 stycznia 2030 roku). Zawiera też listę zakazanych do stosowania paliw oraz zakazuje użytkowania instalacji na paliwo stałe w nowo budowanych budynkach mających dostęp do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Informacje o uchwale można uzyskać w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – tel. (81) 44 16 712.

O tym, jak ważna jest walka ze smogiem przekonuje wczorajsza sytuacja z Białej Podlaskiej. Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie wydał ostrzeżenie dla miasta z powodu „ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu”

Na tego typu zanieczyszczenie powietrza najbardziej narażone są:

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych(zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekł aobturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Źródło: UMWL Autor: red.
Fot. red.