Konkurs dla ogrodników sprzyjającym pszczołom. Jest szansa na atrakcyjne nagrody

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także Kuratorium Oświaty, zapraszają
do udziału w konkursie „Tajemniczy ogród dla pszczół i dzikich zapylaczy”. Nabór uczestników konkursu trwa do 7 kwietnia br. Łączna pula nagród to ponad 40 tysięcy złotych.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnym projekcie, którego celem jest edukacja ekologiczna mieszkańców województwa, a także włączenie w czynną ochronę pszczół poprzez zwiększenie terenów miodo- i pyłkodajnych. Ideą konkursu jest także popularyzacja szkolnej wiedzy o biologii i ekologii pszczół oraz o ochronie gatunkowej owadów w tym rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i postaw ekologicznych.

Zależy nam na zwiększaniu świadomości dotyczącej roli pszczół w naszym środowisku, a także na uwrażliwianiu na naturę, zarówno dzieci jak i dorosłych. tłumaczy Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak.

 Konkurs przebiega dwuetapowo:

 • etap pierwszy (zgłoszeniowy) polega na przesłaniu organizatorowi elektronicznego zgłoszenia, w którym uczestnik zobowiązuje się do wykonania konkursowego zadania oraz akceptuje warunki udziału w konkursie;
 • etap drugi (praktyczny) polega na:

1) zaprojektowaniu i utworzeniu ciekawie zaaranżowanego ogrodu przyjaznego pszczołom, w tym na: przygotowaniu gruntu, wysianiu nasion, zasadzeniu roślin, ustawieniu elementów wyposażenia, takich jak domków i poidełek
dla zapylaczy, doglądaniu i pielęgnowaniu ogrodu, przy czym ogród ten może być utworzony wyłącznie na terenie, do którego prawa posiada uczestnik konkursu (właściciel/posiadacz/dzierżawca posesji itp.);

2) uczestnictwie w zajęciach (lekcjach) o życiu i znaczeniu pszczół – zadanie tylko dla uczestników kategorii szkolnej;

3) prowadzeniu i przesłaniu organizatorowi dokumentacji fotograficznej
z procesu tworzenia ogrodu oraz z docelowych efektów tej pracy,

4) wypełnieniu i przesłaniu organizatorowi sprawozdania z przeprowadzonej akcji zakładania i pielęgnacji ogrodu, a w przypadku kategorii szkolnej – także
z przebiegu zajęć (lekcji) o życiu i znaczeniu pszczół.

Adresatami konkursu są mieszkańcy województwa lubelskiego, przy czym zgłoszenia do udziału mogą nadsyłać wyłącznie osoby pełnoletnie. Konkurs organizowany jest
w dwóch kategoriach:

1) szkolnej – przeznaczonej dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, takich jak: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,

2) indywidualnej – przeznaczonej dla osób prywatnych,

Autorom najpiękniejszych ogrodów przyjaznych pszczołom przyznane zostaną następujące nagrody:

 • w kategorii szkolnej:
 1. miejsce: nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł dla placówki oraz zestaw maksymalnie 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów placówki biorących udział
  w projekcie zakładania i pielęgnacji zwycięskiego ogrodu,
 2. miejsce: nagroda rzeczowa o wartości ok. 1800 zł dla placówki oraz zestaw maksymalnie 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów,
 3. miejsce: nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł dla placówki oraz zestaw maksymalnie 30. upominków indywidualnych o wartości ok. 200 zł każdy oraz wyjazd na warsztaty pszczelarskie dla uczniów.
 • w kategorii indywidualnej:
 1. miejsce: nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł,
 2. miejsce: nagroda rzeczowa o wartości ok. 1200 zł,
 3. miejsce: nagroda rzeczowa o wartości ok. 1000 zł.

W kategorii indywidualnej jury przyzna także 50 wyróżnień w postaci równorzędnych nagród rzeczowych o wartości ok. 300 zł każda.

Regulamin konkursu, interaktywny formularz zgłoszenia oraz wszelkie informacje
o konkursie i materiały pomocnicze znajdują się na stronie internetowej: www.lubelskie.pl/pszczola, w zakładce „Konkursy”. Można także do nas zadzwonić:
(81) 44 16 764 lub napisać: [email protected].