Jakie kompetencje posiada radny? Ciekawy raport o naszych samorządowcach

Eksperci skupieni wokół Fundacji Instytutu im. Kazimierza Promyka postanowili dokonać przeglądu uprawnień jakie posiadają radni jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustaw samorządowych bardzo mocno wzmocniła mandat sprawowany przez radnych, dając im nowe narzędzia kontroli, podobne do tych, jakimi do tej pory dysponowali tylko posłowie i senatorowie. Wzmocnieniu poprzez ustawowe umocnienie, uległa instytucja interpelacji i zapytania radnego, która jest bardzo popularnym i chętnie stosowanym przez radnych narzędziem przy sprawowania ich mandatu.

Celem publikacji jest wyposażenie wszystkich zainteresowanych w niezbędną podstawową wiedzę dotyczącą sprawowania funkcji radnego oraz zachęcenie do dalszego samodzielnego jej pogłębienia. Podnoszenie kompetencji oraz jakości kadr samorządowych może wpłynąć pozytywnie na jej dalszy rozwój. Eksperci fundacji wyrażają nadzieję, że opisane instrumenty, będą jeszcze chętniej wykorzystywane przez radnych.

Jednym z celów Fundacji im. Kazimierza Promyka są działania wspomagające rozwój lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego, ponieważ samorząd terytorialny jest jednym z najważniejszych ośrodków mających wpływ na wzmacnianie środowisk regionalnych. Ważne jest więc krzewienie wiedzy mogącej zachęcić do podjęcia decyzji o kandydowaniu lub innej formie zaangażowania się w sprawy lokalne. Znajomość praw, ale też obowiązków i ograniczeń związanych z wykonywaniem mandatu radnego, jest podstawowym elementem pomocnym, by decyzja o zaangażowaniu była w pełni świadoma.

Raport został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.