Koła Gospodyń Wiejskich w rozkwicie. Ach cóż to był za występ

W Poniatowej, pod hasłem „Zboża w tradycji kulinarnej Lubelszczyzny”, odbyła się II Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Lubelskiego. W wydarzeniu, którego program obfitował w koncerty, wykłady i finał konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich, wziął udział m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz członek Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, organizatorka Kongresów Kół Gospodyń Wiejskich Lubelszczyzny Kamila Grzywaczewska.

Z radością odbieram informację o reaktywacjach Kół Gospodyń Wiejskich w całej Polsce. Wiem, jak wiele pań codziennie angażuje się w życie społeczne małych ojczyzn. Panie pełnią wśród mieszkańców niezwykłą rolę, pielęgnując miejscowe tradycje, dzieląc się umiejętnościami i doświadczeniem oraz wiedzą, która przekazywana z pokolenia na pokolenie pomaga budować tożsamość kulturową – napisał wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w liście skierowanym do organizatorów i uczestników konferencji.

Na wielką rolę Kół Gospodyń Wiejskich zwrócił uwagę także obecny na konferencji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Kto lubi i szanuje kulturę polską musi docenić kulturę ludową, która jest rdzeniem kultury polskiej, a Koła Gospodyń Wiejskich są tymi organizacjami, które polskie tradycje, zwyczaje i kulturę rozwijają – podkreślał.

Na terenie województwa lubelskiego działa obecnie około 1200 Kół Gospodyń Wiejskich.Są one sposobem na integrację lokalnych społeczności oraz narzędziem do rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Współpracują z samorządami gminnymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, szkołami, ośrodkami kultury i innymi organizacjami pozarządowymi. Koła Gospodyń Wiejskich rozwijają przedsiębiorczość na wsi, prowadzą działalność edukacyjną, organizują kursy i zajęcia dla różnych grup wiekowych.

Rozwój Kół Gospodyń Wiejskich zawdzięczamy temu, że polski rząd nadał priorytet rozwojowi zarówno Kół Gospodyń Wiejskich, ale również Ochotniczych Straży Pożarnych jako tych podmiotów, które aktywizują środowisko wiejskie – mówił z kolei wojewoda lubelski Lech Sprawka. Podkreślając, że najlepsze prawo nie sprawi cudu, jeśli nie ma osób, które to prawo do życia wdrożą, wojewoda lubelski skierował słowa uznania za zaangażowanie na rzecz rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich do poseł do Parlamentu Europejskiego Beaty Mazurek, ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, członka Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, organizatorki Kongresów Kół Gospodyń Wiejskich Lubelszczyzny Kamili Grzywaczewskiej oraz do burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka za podtrzymywanie tradycji Kół Gospodyń Wiejskich w regionie.

W kontekście zbliżającego się Dnia Kobiet, wojewoda Sprawka przekazał paniom najserdeczniejsze życzenia. – Życzę paniom powodzenia w sferze zawodowej i osobistej, która buduje fundament i ostoję naszego narodu, byście czerpały z wiele satysfakcji i spełnienia się w swoich rolach.

***
Od 29 listopada 2018 r. podstawą prawną działania Kół Gospodyń Wiejskich jest ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Koło ma osobowość prawną i podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wpisu dokonuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło działa na podstawie statutu, a na terenie wsi może działać tylko jedno koło. Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich/związku kół sprawuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kierownicy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniają wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich/związku kół, w tym przez powołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełnomocników do spraw Kół Gospodyń Wiejskich.