KODEŃ. Gmina Kodeń z czystszym powietrzem!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz gmina Kodeń podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”. Podpisanie dokumentu miało miejsce  podczas sesji Rady Gminy Kodeń w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu.

Korzyścią dla gminy z podpisania porozumienia jest możliwość uzyskania refundacji w wysokości do 100 zł za wydanie beneficjentowi zaświadczenia oraz skutecznie złożony wniosek o podwyższone dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, a wkrótce pozyskanie 30 tys. zł na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dot. programu. Dzięki temu mieszkańcy gminy będą mogli na miejscu uzyskać niezbędne informacje dot. dotacji na wymianę starego pieca czy ocieplenie domu, a także uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku i złożyć go. Do tej pory WFOŚiGW w Lublinie podpisał już porozumienia ze 112 gminami woj. lubelskiego, zaś chęć współpracy wyraziło jeszcze kilkadziesiąt samorządów.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Szczegóły na www.czystepowietrze.gov.pl