Ważna szansa dla naszego regionu. Już niebawem ważne wydarzenie dotyczące relacji gospodarczych Polska-Azja.

Daleki Wschód coraz ciekawiej przygląda się Polsce, dostrzegając niebagatelne korzyści płynące ze współudziału w naszym sukcesie gospodarczym. Polska z kolei coraz śmielej wypatruje w Azji eksportowych szans i strategicznego partnerstwa w najważniejszych projektach inwestycyjnych. Nikt nie ma wątpliwości, że najbliższe miesiące i lata mogą być w najbardziej intensywnym okresem w historii naszych relacji gospodarczych.

Nowe realia współpracy pomiędzy Polską a państwami azjatyckimi wymagają rzetelnego opisu i wspólnego zdefiniowania celów. Dobrą okazją by będzie ku temu organizowane 22 i 23 marca przez Grupę Wydawniczą Fratria Międzynarodowe Forum Gospodarcze Zbliżenia 2021, gdzie spotkają się przedstawiciele administracji państwowej, politycy, eksperci i liderzy biznesu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jak zbliżyć Polskę do Dalekiego Wschodu? Jakie powinny być kluczowe strategie współpracy i rywalizacji? Czy potrzebujemy w Polsce azjatyckich inwestorów i czy Azja potrzebuje polskiego biznesu? Jak budować wizerunek Polski na Dalekim Wschodzie zaufanie do azjatyckich parterów w Polsce? To tylko niektóre pytania, na które postaramy się odpowiedzieć podczas Zbliżeń.

Skonstruowaliśmy panele w ten sposób, by każda z dyskusji mogła owocować konkretnym wnioskami i by razem złożyły się one na szeroki obraz wzajemnych oczekiwań, nadziei i postulatów. Poruszamy się od ogółu i debaty metagospodarczej do szczegółu: infrastruktury, relacji Polski z poszczególnymi państwami (np. Japonią) czy możliwym udziale azjatyckich inwestorów w transfrze technologii, niezbędnym do wzmocnienia polskiej ochrony zdrowia po pandemii koronawirusa.

W panelach wezmą udział przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, politycy, członkowie organizacji gospodarczych, eksperci a także liderzy świata biznesu.

Dyskusje odbędą się wyłącznie w formie wirtualnej – związane jest to z trwającą pandemią koronawirusa a także przewidywanym udziałem dyskutantów zza granicy. Rozmowy będą moderować dziennikarze Gazety Bankowej, najstarszego polskiego magazynu o tematyce ekonomicznej.