Budowa kolejnej ważnej drogi rozpoczęta. „Droga ekspresowa S19 jest drogą życia dla Polski wschodniej”

Rozpoczyna się realizacja pierwszych kilometrów drogi ekspresowej S19 od granicy z Białorusią na południe Polski.

Blisko 60 km S19 w woj. podlaskim w realizacji

– Droga ekspresowa S19 jest drogą życia dla Polski wschodniej. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować całą tę inwestycję. Dziś kolejny raz potwierdzamy, że dotrzymujemy słowa. Kolejne inauguracje budów, kolejne podpisane umowy i kolejne ogłoszone przetargi świadczą o tym, że od słów przeszliśmy do czynów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Dzięki realizowanej trasie S19 Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie zyskują nowe szanse, nowe szanse otwierają się też przed naszą częścią Europy. Inwestujemy w drogi w każdym regionie Polski, ponieważ wierzymy, że zrównoważony rozwój jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania stawiane przez dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jej łączna długość jest szacowana na ok. 570 km. Trasa, poza odcinkiem Kuźnica Białostocka-Białystok w całości jest fragmentem szlaku „Via Carpatia”.

– Już piąty z dziesięciu przetargów ogłoszonych w ubiegłym roku na podlaskie odcinki S19, finalizujemy podpisaniem umowy z wykonawcą. Kolejne umowy jeszcze w tym roku – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość umowy na odcinek Kuźnica – Sokółka to 526,22 mln zł. Za tę kwotę, wykonawca – firma PORR, wybuduje 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy do Sokółki. Początkowe 5,25 km będzie miało standard drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), a na dalszych 10,5 km nowej trasy będzie w standardzie drogi ekspresowej. Cała droga ma być przystosowana do ciężkiego ruchu o nośności 11,5 tony/oś.

Szerzej przy granicy

Przy samym przejściu granicznym zaplanowano sześć pasów ruchu (dwa wjazdowe do kraju i cztery wyjazdowe). Na 600-metrowym odcinku drogi w pobliżu przejścia granicznego nawierzchnia zostanie wykonana z betonu cementowego, a na pozostałej części drogi rodzaj nawierzchni (beton cementowy czy nawierzchnia bitumiczna) wybierze wykonawca.

Na ekspresowej części inwestycji powstaną dwa węzły: GDDKiA

* Kuźnica – na tym węźle istniejąca obecnie droga krajowa nr 19 (docelowo – droga wojewódzka) będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19. W rejonie tego węzła dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 19, na dojeździe do przejścia granicznego w Kuźnicy, zmieni swoje parametry techniczne z drogi klasy GP na drogę ekspresową (klasy S). Węzeł obsłuży relacje Kuźnica – Sokółka oraz Kuźnica – Białystok.

* Sokółka Północ – istniejąca droga krajowa nr 19 (docelowo droga wojewódzka) będzie krzyżować się na tym węźle z drogą ekspresową S19. Węzeł obsłuży relację Kuźnica – Sokółka.

Zadanie obejmować będzie również budowę 12 obiektów inżynierskich, w tym mostu nad rzeką Łosośna oraz jednego wiaduktu kolejowego.

Będą miejsca dla pojazdów czekających na odprawę

Przewidziano też budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Na kierunku wjazdowym do Polski, MOP Popławce, a na kierunku wyjazdowym będzie to MOP Wojnowce, gdzie funkcjonować będzie System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych (SBPCiO). Na tym MOP-ie przewidziano aż 827 stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych, m.in. 10 dla autobusów oraz 210 stanowisk dla aut osobowych, umożliwiając oczekiwanie na odprawę graniczną.

Za trzy lata otwarcie

Cała inwestycja ma być zrealizowana w systemie Projektuj i buduj. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a w konsekwencji rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kw. 2022 r. Inwestycja powinna być gotowa pod koniec 2024 roku.

Historia przetargu – odrzucone oferty

W przetargu ogłoszonym 7 września ubiegłego roku wpłynęło siedem ofert. Ostatecznie za najkorzystniejszą została uznana druga pod względem ceny oferta firmy PORR. Natomiast najtańsza oferta Przedsiębiorstwa Usług Technicznych INTERCOR z Zawiercia (448,95 mln zł) oraz najdroższa konsorcjum firm Unibep i Budrex (589,09 mln zł), zostały odrzucone. Wykonawcy, na pisemne wezwanie ze strony GDDKiA, nie udzielili w wyznaczonym terminie wyjaśnień, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Via Carpatia szansą dla regionu

Via Carpatia to nie tylko potężne przedsięwzięcie mające umożliwić sprawą wymianę handlową. To także setki kilometrów dróg przebiegających wzdłuż wschodniej granicy kraju. O budowę drogi Via Carpatia od początku zabiegał senator Grzegorz Bierecki.

– Via Carpatia wraz z autostradą A2 będzie ogromną dźwignią rozwoju nie tylko dla wschodniej Polski, ale także dla całej środkowo-wschodniej Europy. To dla nas przedsięwzięcie cywilizacyjne, które sprawi, że nasz region ogromnie zyska na znaczeniu. Te dwie drogi szybkiego ruchu są bardzo istotne dla rozwoju Polski, a ich powstanie oznacza nadrobienie wielu lat zaniedbań. To ogromna szansa, którą – jestem przekonany – mieszkańcy wschodniej Polski wykorzystają.

– mówił Bierecki.