Rusza nabór kandydatów do XXII edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego”

Do 16 kwietnia można zgłaszać kandydatów do XXII edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2020. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom i firmom, które w ciągu minionego roku, poprzez swoją działalność, wniosły szczególny wkład w promocję regionu w kraju lub za granicą. Laureatów poznamy 8 maja podczas uroczystej gali w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (gala odbędzie się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych).

 Województwo Lubelskie ma już 66 honorowych Ambasadorów. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest od 1999 roku w trzech kategoriach – osobie, instytucji i firmie,
za istotny wkład w promocję Lubelskiego. Wśród nagrodzonych w poprzednich latach są m.in.: Budka Suflera, Beata Kozidrak, Anna Dąbrowska, Kabaret Ani Mru Mru, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Zakłady Azotowe Puławy S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Tytuł Ambasadora to wyraz naszej wdzięczności za promowanie regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Docenienie osiągniętych sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych, gospodarczych, ale także tych w działalności społecznej. wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Prawo zgłaszania kandydatur mają: jednostki samorządu terytorialnego (rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe
i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko, bądź nazwę instytucji lub firmy, datę założenia (w przypadku firmy, instytucji) oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna). Wyróżnieni tytułem „Ambasador Województwa Lubelskiego” podczas uroczystej gali, która odbędzie się 8 maja w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, otrzymają pamiątkowe statuetki.

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz
z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej przesłać na adres: [email protected]. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (81) 44 16 798, (81) 44 16 785.