Policja uczy bialską młodzież, jak nie stać się niewolnikami seksualnymi

W tym tygodniu aspirant Sylwia Jaworowska przeprowadziła szereg spotkań z zakresu problematyki handlu ludźmi oraz odpowiedzialności prawnej młodzieży. Pogadanki przeprowadzone wśród uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. A. Staszica w Białej Podlaskiej odbyły się online.

W tym tygodniu aspirant Sylwia Jaworowska policjantka Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii bialskiej komendy przeprowadziła szereg spotkań z uczniami klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. A. Staszica w Białej Podlaskiej. W związku z sytuacją epidemiczną kraju spotkania te odbyły się online. Tematem pogadanek było między innymi przestępstwo handlu ludźmi.

Aby uświadomić młodzieży czym jest handel ludźmi i jak ustrzec się by nie paść ofiarą tego przestępstwa funkcjonariuszka przedstawiła charakterystykę tego przestępstwa, godzącego w podstawowe wartości jakimi są wolność i godność każdego człowieka. Przypomniała, że jest to współczesna forma niewolnictwa, a zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej.

W trakcie pogadanki policjantka uświadomiła słuchaczy, że handel ludźmi to nie tylko dysponowanie człowiekiem wbrew jego woli. Proceder ten może mieć również formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej oraz handlu ludzkimi organami.

Przeprowadzone prelekcje miały na celu zwiększenie świadomości młodzieży o zjawisku handlu ludźmi, w szczególności w aspekcie uniknięcia znalezienia się w sytuacji ofiary tego procederu.

Podczas spotkania funkcjonariuszka przybliżyła również uczniom przepisy dotyczące odpowiedzialności młodych ludzi w świetle Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.