Ważna informacja od Zarządu Dróg Wojewódzkich

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzeniem krajowego lockdown’u Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje, że ulegają zmianie zasady obsługi interesantów w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie przy ul. B. Dobrzańskiego 3 w Lublinie oraz jednostkach terenowych, tj. Rejonach Dróg Wojewódzkich i Obwodach Drogowych.

Zarząd oraz podległe mu jednostki terenowe zostają zamknięte dla osób trzecich. Interesanci będą mogli składać wnioski oraz korespondencję drogą pocztową i e-mailową, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Będzie również możliwość złożenia wniosków i korespondencji w biurze podawczym ZDW przy ul. B. Dobrzańskiego 3 lub skrzynkach pocztowych
w siedzibach Rejonów bez możliwość przemieszczania się po ich siedzibie oraz bezpośredniego kontaktu z pracownikami poszczególnych Wydziałów
i Rejonów.

Wszelkie uzgodnienia odbywać się będą również drogą telefoniczną.
W biurze podawczym siedziby Zarządu uruchomiono numer wewnętrzny, z którego interesant będzie mógł uzyskać połącznie telefoniczne  z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Do Rejonów Dróg Wojewódzkich należy dzwonić na podane na stronie internetowej www.zdw.lublin.pl numery telefonów. (zakładka Rejony Dróg Wojewódzkich)

Zachęcamy także do odwiedzania strony Zarządu Dróg Wojewódzkich na portalu społecznościowym Facebook, gdzie będą zamieszczane najważniejsze informacje dotyczące naszej działalności.

 

Kontakt do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie:

Tel: 81 749 53 00

e-mail: [email protected]

Autor: Zarząd Dróg Wojewódzkich
Fot. youtube