O krok od podpisania umów na dwa odcinki A2 Siedlce – Biała Podlaska. Wielki sukces senatora Grzegorza Biereckiego

Kontrola uprzednia dwóch postępowań przetargowych na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 między rejonem m. Malinowiec i węzłem Łukowisko oraz rejonem m. Swory i węzłem Biała Podlaska, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zakończyła się pozytywnym wynikiem. Po zapewnieniu przez wykonawców gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać umowy.  

Czekamy na gwarancję   

Dobiegły końca procedury przetargowe na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków autostrady A2 – prawie 18-kilometrowego fragmentu pomiędzy rejonem m. Malinowiec i węzłem Łukowisko oraz ponad 14-kilometrowego fragmentu od rejonu m. Swory do węzła Biała Podlaska (Cicibór). To pierwsze dwa odcinki A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, dla których niebawem podpiszemy umowy. Kontrola uprzednia postępowania przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień. Po przedstawieniu przez wykonawców gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie obu umów.

Przetargi  

m. Malinowiec – w. Łukowisko 

Spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu, 4 marca 2021 r. jako najkorzystniejszą wybraliśmy tę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Żaden wykonawca nie odwołał się od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, a kontrola postępowania prowadzona przez Prezesa UZP zakończyła się wynikiem pozytywnym.

m. Swory – w. Biała Podlaska (Cicibór) 

Spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu, 22 lutego 2021 r. jako najkorzystniejszą wybraliśmy tę złożoną przez firmę Polaqua. Żaden wykonawca nie odwołał się od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, a kontrola postępowania prowadzona przez Prezesa UZP zakończyła się wynikiem pozytywnym.

A2 od węzła Lubelska do granicy państwa  

W sierpniu 2020 r. oddaliśmy do ruchu ponad 15-kilometrowy fragment A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na ostatni odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.

Na kolejne fragmenty od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się dwa postępowania przetargowe. W lutym br. poznaliśmy oferty na zadania: Siedlce Zach. – rejon miejscowości Malinowiec oraz węzeł Łukowisko – rejon miejscowości Swory.

W przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią 3 lutego 2021 r. poznaliśmy oferty na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Bardzo ważna inwestycja, szansa dla rozwoju

Według senatora Grzegorza Biereckiego, który od lat zabiega o powstanie autostrady, ta droga to ogromna szansa dla rozwoju regionu i dowód na to, że PiS w przeciwieństwie do poprzednich ekip, poważnie myśli o Polsce Wschodniej.
poster

– Dzięki temu połączeniu z Białej Podlaskiej dojedziemy do Warszawy w nieco ponad godzinę. To sprawia, że południowe Podlasie, północna Lubelszczyzna zaczynają być bardzo blisko centrum Polski. Obszar niegdyś słabo rozwinięty (a chciano żeby takim pozostał), który nazywano Polską B, dziś na naszych oczach staje się taką samą Polską, jak inne regiony kraju – Polską A – piękną, kwitnącą z dobrymi perspektywami rozwoju gospodarczego – mówi Grzegorz Bierecki.